Grondprijzenbrief

Op deze pagina vindt u de grondprijzenbrief van de gemeente Zuidplas. Hierin is beschreven op welke wijze de gemeente haar grond verkoopt ten behoeve van verschillende functies, zoals woningbouw, kantoren en bedrijven.

In de grondprijzenbrief staat met name de methodieken om tot een grondprijs te komen beschreven. In enkel geval worden de grondprijzen benoemd, zoals bij de uitgifte van grond ten behoeve van sociale woningen.