Een gehandicaptenparkeerplaats is een parkeerplaats voor mensen met een lichamelijke beperking. Andere bestuurders mogen hun auto hier niet parkeren. U kunt een gehandicaptenparkeerplaats alleen aanvragen als u een gehandicaptenparkeerkaart hebt. Heeft u deze nog niet aangevraagd ga dan naar 'Gehandicaptenparkeerkaart'

Er bestaan twee soorten gehandicaptenparkeerplaatsen; individuele en algemene gehandicaptenparkeerplaatsen. Individuele gehandicaptenparkeerplaatsen zijn bestemd voor één bepaald voertuig. Algemene gehandicaptenparkeerplaatsen zijn bestemd voor voertuigen, waarvan de bestuurder en/of de passagier in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart.

Een algemene gehandicaptenparkeerplaats wordt aangegeven door een blauw bord met een witte P en een wit rolstoelsymbool. Op de bestrating staat een groot wit kruis. Alleen voertuigen met een gehandicaptenparkeerkaart mogen hier parkeren.

Hoeveel moet ik betalen

 • De kosten voor de aanvraag van een Gehandicaptenparkeerplaats zijn € 32,75 
 • Indien de gebruiker komt te overlijden, verhuist naar een andere gemeente of dat de parkeerplaats om andere redenen niet meer nodig is, dient dit aan de gemeente te worden gemeld, waarna de plaats wordt verwijderd. Hieraan zijn geen kosten verbonden. 
 • Indien de houder van de Gehandicaptenparkeerplaats een andere auto koopt, dient de aanvrager dit te melden bij de gemeente. Het nieuwe kenteken wordt door een medewerker van de gemeente op het bord aangebracht. De kosten hiervoor zijn € 16,10

Hoe werkt het

U kunt onder de volgende voorwaarden een eigen gehandicaptenparkeerplaats aanvragen:

U bent de bestuurder

 • Voor een gehandicaptenparkeerplaats bij uw woning staat u ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) op dat adres
 • Voor een gehandicaptenparkeerplaats bij uw werkplek hebt u een verklaring van uw werkgever dat u daar werkt
 • Het kenteken van het voertuig staat op uw naam of op naam van uw huisgenoot
 • Als het kenteken op naam van een leasemaatschappij of bedrijf staat, hebt u een verklaring van de kentekenhouder dat u de dagelijkse bestuurder bent
 • U hebt een gehandicaptenparkeerkaart
 • U hebt geen eigen parkeergelegenheid, zoals een garage.

U bent de passagier

 • U kunt niet alleen bij uw woning achterblijven als de bestuurder de auto ophaalt en parkeert; een doktersverklaring waarin dit staat moet toonbaar zijn
 • U bent voor het vervoer van deur tot deur altijd afhankelijk van de hulp van de bestuurder
 • Er zijn geen mogelijkheden om voor uw woning of werkplek in of uit te stappen
 • U staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) op hetzelfde adres als de bestuurder van de auto
 • Het kenteken van de auto staat op uw naam of op naam van de bestuurder
 • Als het kenteken op naam van een leasemaatschappij of bedrijf staat, hebt u een verklaring van de kentekenhouder waarin staat dat de bestuurder de dagelijkse gebruiker van de auto is
 • U hebt een gehandicaptenparkeerkaart
 • U hebt geen eigen parkeergelegenheid, zoals een garage.

Wat moet ik doen

Download het 'Gehandicaptenparkeerplaats - aanvraagformulier' onder en stuur deze op of lever deze in bij de gemeente (het adres staat onderaan deze pagina).

Wat heb ik nodig

 • (Kopie van) uw gehandicaptenparkeerkaart
 • Verklaring van uw werkgever, als u de parkeerplek bij uw werkplek wilt.

Hoe lang duurt het

Binnen 8 weken krijgt u antwoord op uw aanvraag. Daarna duurt het nog enkele weken voordat de parkeerplaats is aangelegd.

Te downloaden bestand(en)