Een gehandicaptenparkeerplaats is een parkeerplaats voor mensen met een lichamelijke beperking. Andere bestuurders mogen hun auto hier niet parkeren. U kunt een gehandicaptenparkeerplaats alleen aanvragen als u een gehandicaptenparkeerkaart hebt. Heeft u deze nog niet aangevraagd ga dan naar de website van Stichting ZO! om deze aan te vragen www.stzo.nl/gehandicaptenparkeerkaart-aanvragen.

Er bestaan twee soorten gehandicaptenparkeerplaatsen; individuele en algemene gehandicaptenparkeerplaatsen. Individuele gehandicaptenparkeerplaatsen zijn bestemd voor één bepaald voertuig. Algemene gehandicaptenparkeerplaatsen zijn bestemd voor voertuigen, waarvan de bestuurder en/of de passagier in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart.

Een algemene gehandicaptenparkeerplaats wordt aangegeven door een blauw bord met een witte P en een wit rolstoelsymbool. Op de bestrating staat een groot wit kruis. Alleen voertuigen met een gehandicaptenparkeerkaart mogen hier parkeren.

Wat moet ik doen?

Download het 'Gehandicaptenparkeerplaats - aanvraagformulier' onder en stuur deze op of lever deze in bij de gemeente (het adres staat onderaan deze pagina). U kunt uw aanvraag ook digitaal indienen via vakgroepverkeer@zuidplas.nl.

Hoe werkt het?

U kunt onder de volgende voorwaarden een eigen gehandicaptenparkeerplaats aanvragen:

 • Voor een gehandicaptenparkeerplaats bij uw woning staat u ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) op dat adres
 • Voor een gehandicaptenparkeerplaats bij uw werkplek hebt u een verklaring van uw werkgever dat u daar werkt
 • Het kenteken van het voertuig staat op uw naam of op naam van uw huisgenoot
 • Als het kenteken op naam van een leasemaatschappij of bedrijf staat, hebt u een verklaring van de kentekenhouder dat u de dagelijkse bestuurder bent
 • U hebt een gehandicaptenparkeerkaart, heeft u deze niet ga dan naar de website van Stichting ZO! om deze aan te vragen www.stzo.nl/gehandicaptenparkeerkaart-aanvragen.
 • U hebt geen eigen parkeergelegenheid, zoals een garage.

Wat kost het?

 • De kosten voor de aanvraag van een Gehandicaptenparkeerplaats zijn  (ijkpunt 2023);
 • Indien de gebruiker komt te overlijden, verhuist naar een andere gemeente of dat de parkeerplaats om andere redenen niet meer nodig is, dient dit aan de gemeente te worden gemeld, waarna de plaats wordt verwijderd. Hieraan zijn geen kosten verbonden.;
 • Indien de houder van de Gehandicaptenparkeerplaats een andere auto koopt, dient de aanvrager dit te melden bij de gemeente. Het nieuwe kenteken wordt door een medewerker van de gemeente op het bord aangebracht. De kosten hiervoor zijn  (ijkpunt 2023).

Wat heb ik nodig?

 • (Kopie van) uw gehandicaptenparkeerkaart;
 • Verklaring van uw werkgever, als u de parkeerplek bij uw werkplek wilt;
 • Een kopie van het kentekenbewijs.

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken krijgt u antwoord op uw aanvraag. Daarna duurt het nog enkele weken voordat de parkeerplaats is aangelegd.

Extra informatie

Voor het gehandicaptenparkeerplaats beleid gaat u naar de pagina 'Beleid, verkeer en vervoer'.