Gebiedspaspoorten

Gemeente Zuidplas maakt gebiedspaspoorten voor de verschillende dorpen in Zuidplas. In 2021 hebben veel inwoners al meegedacht over de omgevingsvisie Zuidplas, waar ook de verschillende dorpsvisies in uitgewerkt zijn. Deze worden nu als startpunt gebruikt voor de volgende stap. 

Gemeente Zuidplas maakt een gebiedspaspoort voor alle dorpen. Tijdens het traject zijn de wensen opgehaald bij de inwoners per dorp. Dit is gebruikt bij de vertaling van de gebiedspaspoorten.