Begin 2022 zijn we gestart met het eerste gebiedspaspoort voor Zevenhuizen. Met het gebiedspaspoort geven we vanuit de omgevingsvisie en dorpsvisies voor ieder dorp een aparte doorkijk naar de toekomst. Wij vinden het namelijk belangrijk dat elk dorp zijn eigen karakter behoudt. Dit doen we samen met de inwoners om zo te zorgen voor een omgeving waar het fijn is om te wonen, te werken en te recreëren.

Het eerst gebiedspaspoort voor Zevenhuizen is gebaseerd op de wensen die wij bij inwoners van Zevenhuizen hebben opgehaald. Deze hebben wij vervolgens samen met de Smaakmakers - inwoners die zich hebben aangemeld om actief mee te denken - getoetst aan het nieuwe collegeprogramma en geldende wetgeving en beleid. Hieruit zijn een aantal onderwerpen gekozen die een plek hebben gekregen in het Gebiedspaspoort die we mogelijk kunnen uitvoeren. De wensen die nu (nog) niet uitgevoerd kunnen worden, schrijven we niet af. Deze lijst bewaren we, want wellicht kunnen we ze in de toekomst wel realiseren.

Het eerste paspoort is inmiddels door het college van B&W vastgesteld en aan de raad gepresenteerd. Op 24 januari 2023 wordt het Gebiedspaspoort Zevenhuizen behandeld in de raad. Naar verwachting wordt het gebiedspaspoort dan 14 februari 2023 vastgesteld.