Eind 2022 is gemeente Zuidplas samen met inwoners, ondernemers en overige betrokkenen gestart met het maken van het gebiedspaspoort voor Moerkapelle. Bekijk hier de projectpagina en het participatielogboek van gebiedspaspoort Moerkapelle: www.maakzuidplas.nl/gebiedspaspoort-moerkapelle.

Dit gebiedspaspoort is in september 2023 vastgesteld door het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Zuidplas. Op 25 oktober 2023 is het gebiedspaspoort Moerkapelle vastgesteld door de gemeenteraad.

Bekijk hier het gebiedspaspoort Moerkapelle

Er is ook een versie beschikbaar van het 'Gebiedspaspoort Moerkapelle' welke toegankelijk is gemaakt voor bijvoorbeeld bezoekers met een visuele beperking.

Samen met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen zijn we op zoek gegaan naar de smaak van Moerkapelle. Bijvoorbeeld via online vragenlijsten, straatinterviews, gesprekken met kinderen op school en bijeenkomsten. Meer informatie over wat en hoe de inbreng is opgehaald, is te vinden op: www.maakzuidplas.nl/gebiedspaspoort-moerkapelle.