Fractieadviseur - Robin Versluis

Meer informatie

  • Lid van (raads-)commissies: Programmacommissie Ruimte
  • Specialisme: Energietransitie, Klimaat, Ruimtelijke Ordening en Infrastructuur
  • Hobby's: Lezen en bezig zijn in en om het huis
  • Wat is uw meest favoriete locatie in Zuidplas: Hitland.

Missie voor Zuidplas

Mijn gedrevenheid ligt bij onderwerpen als de energietransitie, klimaat, ruimtelijke ordening en infrastructuur. Thema’s waarop veel ontwikkeling plaatsvindt in Zuidplas. Vanuit mijn achtergrond als ontwerpcoördinator bij Heijmans wil ik bijdragen aan het blijvend verbeteren van deze ontwikkelingen en hier mede vorm aan geven. 

Gedragscode gemeentebestuurders

Het doel van de gedragscode is om bestuurders een houvast te bieden bij het bepalen van normen omtrent de integriteit van het bestuur. De code bevat regels zowel voor het bestuursorgaan in zijn geheel als voor bestuurders afzonderlijk. Bestuurders zijn vertegenwoordigers van het publiek belang. Hun gedrag en beleidsbeslissingen dienen daarom te worden gekenmerkt door doelmatigheid, maar evenzeer door bestuurlijke integriteit.

Gedragscode integriteit volksvertegenwoordiging Zuidplas

Voor het complete Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Zuidplas houdende regels omtrent de Gedragscode integriteit volksvertegenwoordiging Zuidplas 2019 gaat u naar de website 'www.overheid.nl'.

Nevenfuncties 

Op grond van de Gemeentewet en de gedragscode integriteit moeten nevenfuncties van gemeentebestuurders openbaar worden gemaakt. De nevenfuncties zijn hier te bekijken:

Overzicht nevenfuncties R. (Robin) Versluis
Instantie/organisatieHeijmans
FunctienaamOntwerp coördinator
FunctiebeschrijvingOntwerpmanagement voor kabel- en leidingprojecten
Ingangsdatum1 september 2018
Einddatum-
Bezoldigd / onbezoldigdBezoldigd