Fractieadviseur - Naomi den Hollander

Meer informatie

  • Lid van (raads-)commissies: Samenleving;
  • Specialisme: Jongeren, onderwijs;
  • Hobby's: Sup-boarden, tekenen;
  • Wat is uw meest favoriete locatie in Zuidplas: De Rotte in Zevenhuizen.

Missie voor Zuidplas

Ik wil streven naar een sociaal, inclusief en duurzaam Zuidplas. Het is belangrijk dat iedereen gelijke kansen krijgt om mee te doen en dat iedereen zich thuis voelt in de gemeente. Ik vind zaken die jongeren aangaan in de gemeente heel belangrijk. Ik vind het belangrijk dat jongeren ook in Zuidplas kunnen (blijven) wonen en zij zich hier thuis voelen, ook in toekomstige generaties.

Gedragscode gemeentebestuurders

Het doel van de gedragscode is om bestuurders een houvast te bieden bij het bepalen van normen omtrent de integriteit van het bestuur. De code bevat regels zowel voor het bestuursorgaan in zijn geheel als voor bestuurders afzonderlijk. Bestuurders zijn vertegenwoordigers van het publiek belang. Hun gedrag en beleidsbeslissingen dienen daarom te worden gekenmerkt door doelmatigheid, maar evenzeer door bestuurlijke integriteit.

Gedragscode integriteit volksvertegenwoordiging Zuidplas

Voor het complete Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Zuidplas houdende regels omtrent de Gedragscode integriteit volksvertegenwoordiging Zuidplas 2019 gaat u naar de website 'www.overheid.nl'.

Nevenfuncties 

Op grond van de Gemeentewet en de gedragscode integriteit moeten nevenfuncties van gemeentebestuurders openbaar worden gemaakt. De nevenfuncties zijn hier te bekijken:

Overzicht nevenfuncties N. (Naomi) den Hollander
Instantie/organisatieROC Mondriaan
FunctienaamDocent
FunctiebeschrijvingDocent in de vakken burgerschap en logistiek (vakleer) op het ROC Mondriaan bij de onderwijsafdeling ‘Retail en Logistiek’.
IngangsdatumGestart op 16-08-2021 als Leraar in Opleiding (LIO). Beëindigd op 15-11-2021.
Gestart op 15-11-2021 als Docent.
Einddatum8 juli 2022
Bezoldigd / onbezoldigdBezoldigd
Instantie/organisatieJongerenraad Zuidplas
FunctienaamVoorzitter
FunctiebeschrijvingAdviseren en meedenken over zaken die jongeren aan gaan in de gemeente Zuidplas.
IngangsdatumGestart in Januari 2018 als lid.
Einddatum-
Bezoldigd / onbezoldigdOnbezoldigd
Instantie/organisatieGroenLinks a/d IJssel
FunctienaamAlgemeen bestuurslid
FunctiebeschrijvingSchakel tussen de afdeling GroenLinks a/d IJssel en GroenLinks als onderdeel van PvdA/GroenLinks in de gemeente Zuidplas.
Ingangsdatum21 april 2022
Einddatum-
Bezoldigd / onbezoldigdOnbezoldigd
Instantie/organisatieHogeschool Rotterdam
FunctienaamStudent
FunctiebeschrijvingStudent aan de lerarenopleiding Maatschappijleer.
IngangsdatumAugustus 2018
EinddatumJuli 2022
Bezoldigd / onbezoldigdOnbezoldigd