Fractieadviseur - Alette van Kralingen-Paul

Meer informatie

  • Lid van (raads-)commissies: Nog niet bekend;
  • Specialisme: Sport;
  • Hobby's: Lezen, wandelen, tuinieren, bakken, sporten;
  • Wat is uw meest favoriete locatie in Zuidplas: De rotte met haar molens.

Missie voor Zuidplas

Werken aan een gemeente waarin we met oog voor elkaar en onze omgeving kunnen wonen, werken.

Gedragscode gemeentebestuurders

Het doel van de gedragscode is om bestuurders een houvast te bieden bij het bepalen van normen omtrent de integriteit van het bestuur. De code bevat regels zowel voor het bestuursorgaan in zijn geheel als voor bestuurders afzonderlijk. Bestuurders zijn vertegenwoordigers van het publiek belang. Hun gedrag en beleidsbeslissingen dienen daarom te worden gekenmerkt door doelmatigheid, maar evenzeer door bestuurlijke integriteit.

Gedragscode integriteit volksvertegenwoordiging Zuidplas

Voor het complete Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Zuidplas houdende regels omtrent de Gedragscode integriteit volksvertegenwoordiging Zuidplas 2019 gaat u naar de website 'www.overheid.nl'.

Nevenfuncties 

Op grond van de Gemeentewet en de gedragscode integriteit moeten nevenfuncties van gemeentebestuurders openbaar worden gemaakt. De nevenfuncties zijn hier te bekijken:

Overzicht nevenfuncties A.J. (Alette) van Kralingen-Paul
Instantie/organisatieMinisterie van Buitenlandsse Zaken
FunctienaamBeleidsmedewerker
FunctiebeschrijvingVN coördinator Mensenrechten
Ingangsdatum8 oktober 2018
Einddatum-
Bezoldigd / onbezoldigdBezoldigd