In Zuidplas wordt binnen de bebouwde kom het restafval ingezameld in ondergrondse containers. Om uw afval in een 'ondergrondse afvalcontainer' te deponeren heeft u een afvalpas nodig.

In de buitengebieden en op locaties waar ondergrondse containers niet mogelijk zijn gebruiken wij afvalbakken, ook wel kliko’s genoemd. GFT (groente-, fruit-, en tuinafval) wordt zowel in de bebouwde kom als in de buitengebieden ingezameld via afvalbakken / kliko’s.

Er zijn kliko’s in meerdere kleuren en formaten:

  • Groene afvalbak / kliko voor groente-, fruit, en tuinafval (140 en 240 liter);
  • Grijze afvalbak / kliko voor restafval (120 of 240 liter).

Dankzij gescheiden inzamelen houden we meer waardevolle grondstoffen en minder restafval over. Dus wordt er ook minder afval verbrand. Dat is niet alleen goed voor het milieu. We besparen ook op de kosten van de verbranding van restafval.

Twijfelt u wat in de groene en grijze bak mag? Kijk dan op de website www.cyclus.nl.

Groene of grijze afvalbak / kliko aanvragen

Uw huidige bak / kliko omruilen voor een groter (of kleiner exemplaar), verdwenen of beschadigd? Maak dan hieronder uw keuze:

Gft afvalbak / kliko (groene container)

U kunt een nieuwe, vervangende of extra Gft afvalbak / kliko 'direct online aanvragen' of via (0180) 330 300. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Woont u buiten de bebouwde kom of is uw adres niet gekoppeld aan de ondergrondse containers voor restafval bij u in de buurt dan kunt u een nieuwe, vervangende of extra afvalbak / kliko 'direct online aanvragen' of via (0180) 330 300. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Kosten groene of grijze afvalbak  kliko

  • Aan het legen van de groene afvalbak / kliko zijn geen kosten verbonden
  • Aan het legen van de grijze container zijn wel kosten verbonden. Net als bij het gebruik van de ondergrondse container, hoe meer afval je aanbiedt, hoe meer je betaalt.

De eindafrekening hiervan ontvangt de gebruiker aan het begin van het nieuwe jaar. Kijk voor de tarieven op de pagina 'Afvalstoffenheffing'.

Regels voor het aanbieden van Afvalbak / kliko

  • Zet uw container tussen 22.00 uur de avond voor de inzameldag tot 07.30 uur op de inzameldag aan de weg (tussen 1 juni en 30 september 22.00 - 06.30 uur)
  • Denk aan uw buren, haal uw container uiterlijk om 21.00 uur van straat
  • Zet geen afval naast de container, dit wordt niet meegenomen

Volledig overzicht aanbiedregels

Voor het volledige overzicht van de aanbiedregels voor containers kijkt u op de website van Cyclus NV www.cyclusnv.nl

Afvalbak / kliko is niet geleegd

Als uw afvalcontainer niet is geleegd dan kunt u dit de dag na inzameling tot 15.00 uur doorgeven via www.zuidplas.nl/meldpunt of via (0180) 330 300. Voor 15.00 uur aangemelde kliko's worden tijdens de 'Narijdag' alsnog geleegd

Na 15.00 uur aangemelde kliko's worden niet geleegd tijdens de 'Narijdag' maar pas tijdens de eerstvolgende normale ophaaldag.

Narijdag (alléén gemelde kliko's worden geleegd!)

  • Is de inzameldag voor de groene bak / kliko op vrijdag dan komen wij dinsdag de week erna uw (aangemelde) kliko legen
  • Is de inzameldag voor grijze bak / kliko op maandag, dan komen wij op woensdag uw (aangemelde) kliko legen

Wanneer worden de containers geleegd

Via de de website van Cyclus bekijkt u de eerstvolgende afval ophaaldag. Vul uw postcode en huisnummer (zonder toevoeging) en zie waar, wanneer en hoe u uw huishoudelijk afval kunt inleveren.

Bekijk hier wanneer uw container wordt geleegd