Woonwijk Zevenhuizen-Zuid/Koningskwartier

Zevenhuizen-Zuid bestrijkt het gebied tussen de Noordelijke Dwarsweg, de Knibbelweg, De N219, de Zuidplasweg en het Nijverheidscentrum. Tot circa 2024 zullen hier ongeveer 1400 woningen worden gebouwd. De bouw hiervan vindt plaats in verschillende fasen. In Zevenhuizen-Zuid werken de gemeente Zuidplas, de Gebiedsontwikkelingsmaatschappij Zuidplaspolder (een combinatie van AM, Amvest, ASR, Heijmans en Woonbron), Synchroon en Thunnissen gezamenlijk aan deze dorpsuitbreiding.

Het project

Zevenhuizen-Zuid wordt een nieuwe betaalbare woonomgeving voor jong en oud met veel groen, rust en veiligheid en tegelijk zeer centraal gelegen tussen Rotterdam, Gouda en ‘s-Gravenhage. Dichtbij liggen veel recreatiemogelijkheden; de Eendragtspolder met daarin de internationale roeibaan 'Willem-Alexanderbaan', het Rottemerengebied en de Zevenhuizerplas liggen allemaal op een steenworp afstand van deze dorpsuitbreiding. Zevenhuizen is een aantrekkelijk dorp om te wonen met een kleinschalig dorps woonmilieu, een landelijke groene uitstraling, een sterk verenigingsleven en een strategische ligging nabij snelwegen.

Voor Zevenhuizen-Zuid is het globale bestemmingsplan 'Zuidplas-West', zoals vastgesteld door de raad van de voormalige gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle op 16 juli 2009, van kracht. Dit bestemmingsplan is op 11 augustus 2011 onherroepelijk geworden. Voor elk van de verschillende fasen waarin de bouw van de woningen plaatsvindt, is er een uitwerkingsplan opgesteld. Het college van B&W deze uitwerkingsplannen vastgesteld.

Fasen

Alle uitwerkingsplannen van de verschillende (bouw)fasen zijn inmiddels onherroepelijk geworden. De woningen van de laatste fasen zijn nu in aanbouw of worden bewoond. De verkoop van de woningen wordt veelal begeleid door Scheele Makelaars.

Voor meer informatie of contact, kijkt u op www.scheele.nl.

Drainage

Het doorspuiten van drainage is een belangrijke taak om ervoor te zorgen dat het systeem goed blijft functioneren en water effectief afvoert. Hier is een stapsgewijze handleiding voor het doorspuiten van drainage. Bekijk hier de indicatieve tekeningen met de gegevens van de drainage in het Koningskwartier:

Let op: deze tekeningen kunnen door bouwer en/of bewoners zijn aangepast. Deze wijzigingen hoeven door hen niet aan de gemeente te worden doorgegeven. Eventuele wijzigingen in de tekeningen zijn daarom bij ons niet bekend.

Plan voor parkeerverbodzone

In de afgelopen periode is de parkeersituatie in het Koningskwartier onderzocht. Aanleiding hiervoor waren de meldingen van bewoners. Uit het onderzoek is gebleken dat er maatregelen nodig zijn om die situatie te verbeteren. Daarom heeft de gemeente Zuidplas een plan opgesteld om van deze wijk een parkeerverbodzone te maken. Bewoners van de wijk hebben de mogelijkheid om vóór 28 februari 2024 op dit plan te reageren. Een toelichting op dit plan en de wijze waarop bewoners daarop kunnen reageren, leest u in de 'Parkeerverbodzone Koningskwartier - bewonersbrief - 01-2024'.

Meer informatie

Heeft u vragen over de realisatie en/of de bijbehorende ruimtelijke procedure van het project? Dan kunt u contact opnemen met de gemeentelijke projectleider Suzanne Bouwman-Wassenaar via projectbureau@zuidplas.nl.