Het plangebied van Esse Zoom sluit aan op de bestaande woonwijk Esse en ligt aan de zuidwestzijde van Nieuwerkerk aan den IJssel. Esse Zoom bestaat uit een hoger gelegen gedeelte (Esse Zoom Hoog) en een lagergelegen gedeelte (Esse Zoom Laag). De Ringvaart vormt de scheiding tussen beide gebieden, waarvan Esse Zoom Hoog al is gerealiseerd.

Het project

Er worden verschillende typen woningen gebouwd, variërend van rijwoningen in de sociale sector tot dure vrijstaande koopwoningen. De nieuwe wijk wordt aangesloten op de Schielandweg (N219) via de in 2015 opgeleverde brug over de Ringvaart via de Burgemeester van de Lindelaan.

Nadat de bouw klaar is, staat er een nieuwe wijk met verschillende typen woningen, variërend van rijwoningen in de sociale sector tot dure vrijstaande koopwoningen. De nieuwe wijk wordt aangesloten op de Schielandweg (N219) via de in 2015 opgeleverde brug over de Ringvaart via de Burgemeester van de Lindelaan. In de afgelopen jaren is hard gewerkt aan de bouw van de woningen. Bijna alle fasen zijn al opgeleverd.

Download hier het overzicht met de bouwfases 'Fasenoverzicht woonwijk Esse Zoom Laag'. 

Werkzaamheden en wijzigingen verkeerssituatie

De bouwwerkzaamheden in fase 14 zijn in volle gang. Dit betekent dat er woningen worden opgeleverd en straten worden aangelegd. Ook betekent dit dat er straten soms worden afgesloten en omgeleid. Als gemeente vinden wij het belangrijk dat u hiervan zo min mogelijk overlast ondervindt. Een overzicht van de werkzaamheden, wijzigingen in de verkeerssituatie en de ontsluitingsroutes vindt u op de pagina 'Werkzaamheden Esso Zoom Laag'.

In mei ontvingen de bewoners bericht over de komende werkzaamheden voor de definitieve inrichting van de openbare ruimte. Deze brieven met bijlagen vindt u onder aan deze webpage onder 'Te downloaden bestanden'.

Meer informatie

Voor vragen over het project kunt u contact opnemen met de projectleidster, mevr. Y. Lanooij via projectbureau@zuidplas.nl o.v.v. Esse Zoom Laag. Heeft u vragen die gaan over de uitvoering van het project, dan kunt u contact opnemen met dhr. A. Dekker via hetzelfde e-mailadres of via (0180) 330 300.