Woning uit de woonruimtevoorraad halen

Wat is het?

In Zuidplas is ervoor gekozen om voor alle woonruimten in de gemeente een vergunning te verplichten voor wijzigingen in de woningvoorraad. Er is een vergunning nodig wanneer het aantal zelfstandige woonruimten in de gemeente wijzigt door:

Woningonttrekking

Gaat u een zelfstandige woning slopen of gebruiken voor een ander doel dan permante bewoning? Dan hebt u een onttrekkingsvergunning nodig. Deze vergunning is niet nodig wanneer de onttrokken woonruimte gedeeltelijk als kantoor- of praktijkruimte wordt gebruikt door de hoofdbewoner.

Samenvoegen

Wilt u meerdere woningen samenvoegen? Dan hebt u een samenvoegvergunning nodig. Deze vergunning is nodig wanneer u niet zelf in de woning gaat wonen of u de samengevoegde woonruimte gedeeltelijk door de hoofdbewoner wordt gebruikt als kantoor- of praktijkruimte.

Omzetten (kamerverhuur)

Bent u eigenaar en wilt u de woning omzetten naar twee of meer onzelfstandige woonruimten (kamers)? Dan heeft u een omzettingsvergunning nodig. Een omzettingsvergunning is niet nodig voor een woongroep of bewoning door maximaal twee (een- of meerpersoons) huishoudens.

Woningvorming

Wilt u de zelfstandige woning opdelen in meer zelfstandige woningen (appartementen) die worden verhuurd, zonder kadastrale splitsing? Dan hebt u een vergunning voor woningvormen nodig.

Splitsen

Wordt de zelfstandige woning kadastraal gesplitst in appartementsrechten? Dan hebt u een kadastrale splitsingsvergunning nodig. Het in appartementsrechten splitsen van een gebouw is nodig om de appartementen apart te kunnen verkopen.

Alle bovenstaande vergunningen heten samen de voorraadvergunning.

Wat moet ik doen?

U kunt als eigenaar van de woning een vergunning voor wijziging in de woningvoorraad aanvragen. Voor het aanvragen van een voorraadvergunning heeft u een formulier nodig: 

De aanvragen worden behandeld door de Omgevingsdienst Midden-Holland. U kunt een volledig ingevuld aanvraagformulier met de bijbehorende bijlagen mailen of toesturen aan:

  • Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH), t.a.v. Bouw en Woningtoezicht
    Thorbeckelaan 5 2805 CA Gouda
    bwt@odmh.nl, www.odmh.nl, (088) 545 0000

Bij de Omgevingsdienst Midden-Holland kunt u meer informatie opvragen over de voorwaarden.
 

Overige vergunningen

Soms heeft u ook een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld omdat u ook aan de woning gaat bouwen of verbouwen. Bij kamerverhuur aan 5 of meer personen moet u ook een melding brandveilig gebruik bouwwerken doen.  

Bij de Omgevingsdienst Midden-Holland kunt u meer informatie opvragen. Via de pagina 'Omgevingsvergunning aanvragen' kunt u dit regelen.

Kosten

Voor het aanvragen van een voorraadvergunning bent u leges verschuldigd. Het legestarief hiervoor is: € 112,10.

Wet-  en regelgeving