De taken van bouw- en woningtoezicht (BWT) van de gemeente Zuidplas zijn ondergebracht bij de ODMH (Omgevingsdienst Midden-Holland). De werkzaamheden die de ODMH voor Zuidplas uit voert zijn:

  • Vergunningverlening
  • Toetsen vooroverleg 
  • Toezicht en handhaving
  • Juridisch advies (bouwen, slopen en andere omgevingszaken)

Wat moet ik doen?

Heb ik een omgevingsvergunning nodig

Doe eerst de vergunningscheck voor:

  1. Inwoners via www.omgevingsloket.nl/particulier(externe link)
  2. Bedrijven via www.omgevingsloket.nl/zakelijk(externe link)

U weet dan of u een omgevingsvergunning moet aanvragen of een melding moet doen. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de ODMH afdeling BWT via (088) 54 50 000. 

Aanvragen omgevingsvergunning

Als blijkt dat u een vergunning nodig heeft dan kunt u die aanvragen via:

www.omgevingsloket.nl(externe link)

Kosten omgevingsvergunning/vooroverleg

Er zijn kosten verbonden aan het aanvragen van een omgevingsvergunning of vooroverleg. Deze kosten staan in de Legesverordening, bekijk deze via www.lokaleregelgeving.overheid.nl(externe link).

Vooroverleg

Het kan zijn dat u twijfels heeft over de haalbaarheid van uw plan. Uw architect heeft wellicht aangegeven dat uw plan niet past binnen het bestemmingsplan. Of u twijfelt of uw plan voldoet aan de welstandseisen. In dat geval kunt u gebruik maken van de mogelijkheid van vooroverleg. Het vooroverleg is geen fysiek gesprek maar is een toetsing van uw plan op papier. U ontvangt een brief met het resultaat van de toets.

Door eerst een vooroverleg aan te vragen is de kans van slagen van uw vergunningaanvraag vaak groter, aangezien de uitkomst van het vooroverleg inzicht geeft in de bereidheid van de gemeente om medewerking te verlenen aan uw initiatief en inzicht geeft in de eventuele voorwaarden die aan uw initiatief gesteld worden.

Aanvragen vooroverleg

U kunt vooroverleg aanvragen door in www.omgevingsloket.nl(externe link) bij het indienen van de aanvraag het vakje 'vooroverleg' aan te vinken. De ODMH stuurt u vervolgens een ontvangstbevestiging van de aanvraag van het vooroverleg. Mochten er gegevens ontbreken dan vragen zij u deze gegevens aan te vullen. U ontvangt hierover een brief van de ODMH. 
Maar ook als u alleen nog een schetsplan heeft kunt u om vooroverleg vragen door een bericht met bijlagen te sturen aan bwt@odmh.nl.
 

Hoe werkt het?

Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning heeft u voor uw woning een DigiD nodig. Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor uw bedrijf heeft u eHerkenning nodig.

Het verschilt per aanvraag wat voor documenten nodig zijn. Denk hierbij aan:

  • Een berekening of bouwtekening
  • Plattegronden
  • Situatietekening en doorsnedes
  • Onderbouwing van uw plan

Reguliere aanvraag

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u een omgevingsvergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken na ontvangst van deze beslissing bezwaar maken.

Uitgebreide aanvraag

Als u een uitgebreide aanvraag hebt gedan dan ontvangt u binnen 6 maanden een bericht of u de omgevingsvergunning krijgt. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd. Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

Vragen of meer informatie

Heeft u vragen over bijvoorbeeld een omgevingsvergunning, bouwvergunning of vergunning check? Neem dan contact op met de ODMH via (088) 545 00 00 of via bwt@odmh.nl.