Wilt u iets in uw omgeving aanpassen, zoals bijvoorbeeld bouwen, slopen, een boom kappen of een inrit aanleggen? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig. Met de omgevingsvergunning kunt u verschillende activiteiten in een keer aanvragen. Via de vergunningcheck van het Omgevingsloket Online kunt u controleren of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Aanvragen

Als blijkt dat u een omgevingsvergunning nodig heeft kunt u deze ook aanvragen via het Omgevingsloket. Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning logt u in met DigiD of eHerkenning (voor een bedrijf).

Omgevingsvergunning aanvragen

Meer informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning kunt u ook vinden op de website van de Omgevingsdienst Midden Holland Omgevingsvergunning aanvragen - www.odmh.nl.

Vooroverleg

Het is ook mogelijk om uw plan voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt eerst te laten beoordelen. Daarvoor kunt u een vooroverleg (conceptverzoek) indienen. Er wordt dan eerst beoordeeld of het plan binnen de regels en het beleid past en/of het plan vergunbaar is.
 

Past uw plan niet binnen het omgevingsplan en/of andere (gemeentelijke) wet- en regelgeving? Dan is het in veel gevallen noodzakelijk om uw plan eerst als initiatief door de gemeente te laten toetsen. De gemeente kijkt dan in overleg met u naar mogelijke kansen voor uw initiatief. Meer informatie hierover kunt u vinden op de pagina 'Vooroverleg initiatief (Omgevingstafel). Hier kunt u ook terugvinden wat u minimaal moet aanleveren om initiatief te laten beoordelen door de gemeente.

Vooroverleg vraag u ook aan via het Omgevingsloket (www.omgevingswet.overheid.nl). U kruist dan bij indienden aanvraag het vakje 'conceptverzoek' aan.

Procedure omgevingsvergunning

Er zijn twee procedures mogelijk bij het beoordelen van omgevingsvergunningen, de reguliere (gewone) procedure en de uitgebreide procedure. Voor de meeste omgevingsvergunningen geldt de reguliere procedure. U krijgt dan binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag. Als er bijvoorbeeld sprake is van een groot risico voor de omgeving, of in een aantal situaties waarvoor moet worden afgeweken van het omgevingsplan is de uitgebreide procedure van toepassing. U krijgt dan binnen 6 maanden een beslissing op uw aanvraag. Voor zowel de reguliere als de uitgebreide procedure geldt dat de gemeente deze termijn met 6 weken mag verlengen.

Kosten omgevingsvergunning/vooroverleg

Er zijn kosten verbonden aan het aanvragen van een omgevingsvergunning of vooroverleg. Deze kosten staan in de Legesverordening, bekijk deze via www.lokaleregelgeving.overheid.nl.

Omgevingsdienst Midden Holland

De taken van bouw- en woningtoezicht (BWT) van de gemeente Zuidplas zijn ondergebracht bij de ODMH (Omgevingsdienst Midden-Holland). De werkzaamheden die de ODMH voor Zuidplas uit voert zijn: Verlenen omgevingsvergunningen

  • Toetsen vooroverleg (conceptverzoek)
  • Toezicht en handhaving
  • Juridisch advies (bouwen, slopen en andere omgevingszaken)

Vragen of meer informatie

Heeft u vragen over (het aanvragen van) omgevingsvergunningen dan contact op met de ODMH afdeling BWT via (088) 54 50 000.