De bouwwerkzaamheden in Esse zoom zijn in volle gang. Dit betekent dat er weer woningen worden opgeleverd, straten worden aangelegd maar ook dat er straten moeten worden afgesloten voor de start van de volgende bouwfase.

Wijzigingen verkeerssituatie

Het hiermee gepaard gaande bouwverkeer proberen wij zo veel mogelijk gescheiden te houden van het woon- werkverkeer. Om dit zo goed en veilig mogelijk te organiseren, geven we waar nodig routes aan voor motor en voor het zogenaamd langzaam verkeer (fietsers en voetgangers). Eventuele wijzigingen maken we hier bekend.

Vragen of meer informatie

Heeft u nog vragen, opmerkingen of wenst u meer informatie. Neem dan contact op via projectbureau@zuidplas.nl.