Uitbreiding scholen Moerkapelle

In het schoolgebouw aan de Koningsspil zijn twee scholen gevestigd: de Rehobothschool en de Keijzerschool. Dit schoolgebouw wordt uitgebreid. 

Reden hiervan is dat de school, vanwege recente woningbouw in de omgeving (De Jonge Veenen en Moerkapelle Zuid) en daarmee het groeiend aantal bewoners met kinderen, te klein is geworden. Daarom is eerder besloten tot uitbreiding met een nieuw, extra schoolgebouw. Totdat dit nieuwe schoolgebouw klaar is, is er echter extra ruimte nodig om alle schoolkinderen te huisvesten. Dit project omvat daarom naast de bouw van een nieuwe school, ook het plaatsen van tijdelijke extra ruimten.

Aanvang

In het Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP) van 2018 werd al opgenomen dat uitbreiding van de scholen in Moerkapelle noodzakelijk is. Daarna werd in mei 2020 de projectopdracht voor deze uitbreiding door het college vastgesteld. Sindsdien is er overleg geweest tussen de gemeente en de scholen, en met de naastliggende voetbalvereniging, omwonenden en de ontwikkelaar. Uiteindelijk hebben de voorbereidingen geleid tot een uitbreidingsplan en de benodigde vergunningen. Het uitbreidingsplan houdt in dat er een nieuw schoolgebouw wordt gebouwd op het trainingsveld van v.v. Moerkapelle, tegenover het huidige schoolgebouw. Daarnaast worden er op het terrein tijdelijk extra noodlokalen en een circulair gebouw geplaatst.
 

Stand van zaken

De voorbereidingen op de bouwlocatie zijn inmiddels begonnen. In de periode medio juli-oktober 2023 worden de extra noodlokalen en het tijdelijke, circulaire gebouw geplaatst. Dit houdt in dat er naast de bestaande noodlokalen twee extra noodlokalen bijkomen. Ook wordt één van de bestaande noodlokalen verplaatst. Deze lokalen worden in gebruik genomen voor de periode augustus tot en met oktober 2023. Om nog meer losse lokalen te voorkomen, is er een ook een tijdelijk, circulair en modulair schoolgebouw geplaatst. Dit energiezuinige schoolgebouw is bijzonder omdat het bestaat uit houten modules en herbruikbaar is. Deze constructie maakt het mogelijk om flexibel en duurzaam invulling te geven aan de ruimtebehoefte voor het basisonderwijs. Het is één van de eerste circulaire en modulaire scholen in ons land die voor tijdelijke huisvesting wordt gebruikt. Deze tijdelijke school werd op vrijdag 15 december 2023 feestelijk geopend door wethouder Wybe Zijlstra in bijzijn van de kinderen, hun ouders en leerkrachten. In het persbericht 'Persbericht - opening circulaire en modulaire school Moerkapelle' leest u meer. 

In juli 2023 starten ook de (bouw)werkzaamheden voor het nieuwe, extra schoolgebouw. De oplevering en ingebruikname van dit schoolgebouw staat gepland voor oktober 2024. Daarna wordt het circulaire gebouw verwijderd. Ook vindt er dan een herinrichting plaats van de openbare ruimte. 

Meer informatie over de bouwlocatie, -maatregelen en -route vindt u in de brieven 'bewonersbrief van 7 juli 2023' en de 'bewonersbrief 22 augustus 2023'.

Planning

Onderstaande planning is afhankelijk van verschillende factoren, zoals bijv. weeromstandigheden en marktontwikkelingen, en kan daarom nog wijzigen. 

  • Q3-4 2023 - (bouw)werkzaamheden extra noodlokalen en tijdelijk, circulair gebouw
  • Q3 2023 - start (bouw)werkzaamheden nieuwe schoolgebouw 
  • Q4 2023 - oplevering extra noodlokalen en tijdelijk, circulair gebouw
  • Q4 2024 - oplevering nieuwe schoolgebouw, verwijdering noodlokalen en circulair gebouw
     

Verloop woningbouw De Jonge Veenen

De bouw van het nieuwe, extra schoolgebouw vindt plaats in fase 4 van het project De Jonge Veenen. Fase 4 (en fase 3) van woonwijk De Jonge Veenen betreft de geplande woningbouw op de locatie naast het nieuwe schoolgebouw. Meer informatie hierover vindt u op: www.dejongeveenen.nl.

Meer informatie

Voor vragen of meer informatie over het project kunt u mailen naar projectbureau@zuidplas.nl onder vermelding van "Uitbreiding scholen Moerkapelle".