Subsidie klimaatadaptatie

Vanaf 1 januari 2024 is de subsidie Klimaatadaptatie niet meer aan te vragen 

De gemeente Zuidplas stopt vanaf 1 januari 2024 met het verstrekken van de ‘uitvoeringsregeling subsidie klimaatadaptatie’. Het geld wat nu voor deze aan te vragen subsidie wordt ingezet, wordt vanaf het nieuwe jaar ingezet voor verplichte watertaken die de gemeente heeft. Inwoners van de gemeente Zuidplas hebben tot en met 31 december de mogelijkheid om deze subsidie aan te vragen om bijvoorbeeld een groen dak aan te leggen, of een 'versteende' tuin te vergroenen.  Aanvragen die binnenkomen na 31 december 2023 worden niet meer in behandeling genomen. 

Als u klimaatadaptieve maatregelen wilt nemen op eigen terrein bestaat de mogelijkheid om nog tot en met juni 2024 de subsidie Klimaat en Ruimte aan te vragen bij het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard via www.schielandendekrimpenerwaard.nl.