Het is fijn om de open haard aan te doen als het wat kouder wordt. Het is lekker warm en zo’n brandende haard is ook altijd erg gezellig. Maar het stoken van hout is een risico voor de gezondheid van iedereen. Niet alleen voor de mensen die in de buurt wonen. Wanneer u uw houtkachel of open haard aansteekt, ontstaat er rook. Die rook bevat schadelijke stoffen, zoals fijnstof en kankerverwekkende koolwaterstoffen (PAK’s), benzeen en koolmonoxide. Hoeveel schadelijke stoffen er vrijkomen, hangt af van de manier waarop u stookt.

Rook en schadelijke stoffen

Deze stoffen kunnen schade aan de gezondheid van uzelf en anderen in de omgeving opleveren. Ook wanneer de rook niet meer te zien is. Vooral kwetsbare groepen zoals mensen met een longziekte, ouderen en kinderen hebben veel last van de rook van een houtvuur of barbecue. Deze mensen kunnen benauwd worden, moeten veel hoesten of krijgen (blijvend) een slechtere longfunctie. Ook bij kleine hoeveelheden houtrook kunnen zij klachten ontwikkelen. Als ze veel rook inademen, kunnen de klachten lang aanhouden, ook als het vuur uit is.  

Stookadvies en stookalert

U kunt een stookadvies opvragen via de Stookwijzer op www.stookwijzer.nu. Deze geeft op ieder moment van de dag aan of u op basis van het weer waar u zich bevindt beter wel of niet kan stoken.

Stookalert

Er is ook een stookalert. Het stookalert wordt aangezet bij ongunstigste weersomstandigheden en/of een slechte luchtkwaliteit. Het advies vanuit het RIVM geldt 24 uur. Steeds meer stokers maken er dan ook een gewoonte van de stookwijzer te checken voordat ze het vuur aanmaken.

Stookalert

Meer informatie

Op de website van Duurzaam Zuidplas, www.duurzaamzuidplas.nl kunt u meer informatie vinden over tips voor verantwoord stoken.