Reconstructie Vleerplein

De riolering onder en rond het Vleerplein is aan vervanging toe. Hiervoor is het nodig om de straten open te breken. Dat biedt meteen ook de kans om de openbare ruimte in de buurt op te knappen.

Wat gaan we doen

Naast het vervangen van de riolering, pakken we nog meer aan in de openbare ruimte rondom het Vleerplein:

  • Aanbrengen nieuwe schoonwaterleiding aangesloten op de watergang Kerkplein
  • Vernieuwen bestrating plein en de rijbaan, voetpaden en parkeerplaatsen
  • Markering van alle kruisingen in de West Buurstraat
  • Vervangen staande en inklapbare afzetpalen door nieuwe uitneembare afzetpalen
  • Aanbrengen extra verlichting aan het Vleerplein ter hoogte van huisnummer 11
  • Aanbrengen extra verlichting in de steeg tussen West Buurtstraat huisnummer 1 en huisnummer 3
  • Vervangen kabels openbare verlichting

Globale planning

Aannemer J. Bos en Zn. startte op 29 januari 2024 met de werkzaamheden. De verwachting was de werkzaamheden in juni 2024 af te ronden. Helaas is dit onder andere door tegenslagen rondom het gasnetwerk van Stedin niet gelukt. Zoals het er nu naar uitziet denkt de aannemer eind oktober 2024 klaar te zijn met de werkzaamheden. Om de overlast te beperken en in verband met de bereikbaarheid van de woningen in het gebied verdelen we het werk in fases.

Meer informatie en contact

Het definitief ontwerp voor wegen en riolering staat op deze pagina.  Heeft u een vraag over dit project? Neem dan contact op met R. Ashrafpour, projectleider van de gemeente, via recon.moordrecht@zuidplas.nl of via (0180) 330 300.

Heeft u een vraag over de werkzaamheden? Neem dan contact op met:

  • Patric Geldens, toezichthouder van de gemeente via 06 13 72 78 54
  • Ian van der Ent, projectleider van de aannemer via 06 38 32 06 94.

Ook kunt u iedere woensdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur met uw vragen of opmerkingen terecht bij het inloopspreekuur in het café ’t Loze Vissertje aan de West Buurtstraat 7.