De Batavierlaan is toe aan een goede opknapbeurt en daar beginnen we deze zomer aan, de werkzaamheden duren ongeveer negen maanden. 

Wat gaat er veranderen

De grootste veranderingen zijn de aanpassingen aan het fietspad, de vluchtheuvels en de aanleg van een regenwaterriool. Vanaf de Singel tot aan de Spoorlaan komt aan de flatzijde van de Batavierlaan een tweerichtingsfietspad. Het fietspad aan de andere zijde halen we weg. Fietsers kunnen onder andere veilig oversteken net na de J.A. Beyerinkstraat. Het fietsbrugje bij de Wilg wordt verwijderd. In het nieuwe ontwerp worden de heuvels in het midden van de weg vervangen door een verhoging waar niet overheen gereden kan worden. Hiermee proberen we de snelheid er nog meer uit te halen.

Als voorbereiding op de toekomstige werkzaamheden aan de Bos- en Rietveen wordt in het eerste gedeelte van de Batavierlaan alvast een regenwaterriool aangelegd. Zo proberen we extra overlast in de toekomst te voorkomen.

Tekeningen

In de te downloaden documenten aan de onderzijde van de pagina ziet u het voorlopige plan. Let op! Hierop staan nog niet de wijzigingen die worden aangebracht op basis van de feedback die wij o.a. op de inloopavond van 14 maart hebben ontvangen.

Uitvoering van de opknapbeurt

Wij verwachten dat de aannemer het werk in twee delen gaat uitvoeren. Het eerste deel wordt uitgevoerd vanaf de rotonde bij de waterdrager tot aan de slinger bij de singel, de tweede fase vanaf slinger tot Sportpark Dorrestein. Hulpdiensten zoals ambulance, brandweer e.d. hebben altijd toegang als er nood is, het overige verkeer leiden we om. Tegen de tijd dat de uitvoering start, maken we ook de omleidingen bekend.

Veelgestelde vragen

Kan er straatverlichting direct boven het zebrapad en oversteekpunt van de fietser op het kruispunt worden aangebracht

Ja dit kan. Naar aanleiding van deze vraag wordt er een extra lichtmast geplaatst.

Wordt er een asstreep aan het fietspad Gedeelte  J.A. Beijerinkstraat  - Kerklaan toegevoegd

Nee, er zal geen asstreep aangebracht worden. Het fietspad is niet breed genoeg hiervoor. De gemeente probeert oneigenlijk gebruik zoveel mogelijk te voorkomen. 

Is de ontstane spoorvorming en gladheid al bekend bij de gemeente

Schade door gladheidsbestrijding is een bekend probleem en daar wordt een oplossing voor gezocht

Het fietspad aan de zuidkant tussen de rotonde en de wilg zou ook in twee richtingen te rijden moeten worden. Nu worden fietsers gedwongen twee keer over te steken. Een keer bij de rotonde en terug bij de wilg. Ook omdat het fietspad tussen het muziek centrum en de voetbalvelden vervallen is

Vanuit een bepaalde groep fietsers is dit een begrijpelijke vraag. Echter vanuit onderzoek naar alle gebruikers in samen met Fietsbond Nederland besloten voor de huidige uitwerking. Dit is dus een keuze geweest tussen verschillende oplossingen. Een andere oplossing had weer andere aandachtspunten met zich meegebracht. 

Wat wordt er aan de verkeersveiligheid aan de J.A Beijerinkstraat gedaan

Zoals te lezen in bovenstaande beantwoording is dit de gekozen uitwerking. We gaan onderzoeken of er een opstelstrook gecreëerd kan worden door het fietspad verder te laten uitbuigen.

Kan er rekening gehouden worden met aanleggen van glasvezel

Ja, de gemeente is in onderhandeling met de leverancier van een glasvezel netwerk.

Wordt het fietspad vanaf rotonde Kerklaan richting bibliotheek (aan zijde van appartementen complex ''De Reiger'') nu ook twee-baans

Nee, de investering hiervoor is te groot. De kabels en leidingen zouden hier namelijk voor verlegd moeten worden. De hoge kosten hiervoor zijn niet voorzien. Daarom is niet het gehele fietspad tweebaans. 

Wordt de Batavierlaan verhoogd

Nee, de hoogte van de Batavierlaan blijft redelijk ongewijzigd.

Worden de fietser afgeschermd bij het oversteekpunt

Ja, hier wordt fysiek een afscheiding van palen met draad aangebracht.

Kan de ‘knik’ bij uitrit Bospolderstraat terug

Nee. De knik is bewust verwijderd omdat dit schijnveiligheid geeft. Dit is gebleken uit verkeersonderzoek.

Wordt de snelheid teruggebracht naar een 30km-h zone

Nee. De Batavierlaan is een belangrijke uitvalsweg. In onze gemeente geldt voor deze wegen 50km/pu als maximum snelheid. De veiligheidsregels sluiten hierop aan. Zoals de verhoogde middenbermen.

Waarom worden er geen verkeerdrempels aangelegd

Verkeersdrempels geven te veel trillingen en geluidsoverlast voor de omwonenden. Daarom is ervoor gekozen dit niet te doen.

Wat wordt er aan geluidsoverlast gedaan

Er wordt geluidsarm asfalt toegepast.

Kan er eventueel nog een zebrapad tussen de Iep naar Rosinnipad, aan het ontwerp worden toegevoegd

Het ontwerp zoals die er nu ligt blijft hier ongewijzigd. Er is vlakbij het Rosinnipad al een zebrapad.

Is er bij het nieuwe ontwerp nagedacht over  verkeersveiligheid bij de inrit naar de bomenwijk

Ja, dit is meegenomen in het nieuwe ontwerp.     

Kan er in het nieuwe ontwerp nog wijzingen aangebracht worden ter hoogte van ''Kruising Wilg - ontbrekende brug''  zoals een extra zebrapad, ophoging en in plaats van twee smallere fietspaden en breder fietspad aanleggen

We hebben bewust in overleg met Fietsbond Nederland besloten om de rijrichtingen op deze manier in te richten. Éénrichting fietspad is 1m80. Dit is voor éénrichting breed genoeg. Voor beide richtingen niet. 

Kan er in het ontwerp rekening gehouden dat er overal vrij zicht is

Dit is een goed punt, helaas is vrij zicht niet mogelijk. Het ontwerp wat er nu ligt is het best haalbare. De groenvakken zullen laagblijvend groen 

Kunnen de afvalcontainers (vanaf de rotonde Ingenieur Lelystraat) verplaatst worden in verband het slechte zicht op de aanwezige fietsers en voetgangers

Dit valt buiten het project, maar de vraag is bij de juiste afdeling neergelegd ter evaluatie. 

Kunnen er voor Bosveen meer oversteekplaatsen komen

Het is niet wenselijk om bij elke uitrit of aansluitende straat een oversteek te maken.

Worden er genoeg verkeersborden geplaatst

Ja, extra borden worden meegenomen in het definitieve ontwerp.

Hoe zit het met de bereikbaarheid van de hospice

De hospice blijft goed bereikbaar. De aannemer stemt de werkzaamheden af met de omwonenden en de hospice. 

Wanneer wordt er gestart met de werkzaamheden

De planning om in het najaar van 2023 te starten

Hoe breed wordt het fietspad (uit 2 richtingen) en hoe veilig dit is met schoolgaande jeugd die graag met drie naast elkaar rijden met tegemoetkomend verkeer

Het fietspad wordt circa 3,6 meter breed. Helaas valt het niet te voorkomen dat fietsers met z'n drieën naast elkaar fietsen.

Waarom wordt het nieuwe fietspad niet aan de andere zijde van de weg aangelegd

Dit heeft te maken met het advies van Veilig Verkeer Nederland, de beschikbare ruimte en om de reconstructie zo efficiënt mogelijk te houden.

Meer informatie en contact

Heeft u vragen of opmerkingen over dit project? Neem dan contact op met de gemeente door te bellen met (0180) 330 300 en te vragen naar Ilona van Rijnsoever.