Dit jaar is gemeente Zuidplas op 14/15/16 juni voor het eerst op PROVADA aanwezig op stand 11-04

Op de stand vertellen we u graag meer over onze ambitieuze integrale gebiedsontwikkeling in de Zuidplaspolder en innovatieve kansen van deze opgave. Het thema van PROVADA 2022 is "Act now, for a better tomorrow". Dit thema sluit volledig aan bij de ambities van Zuidplas, de Watertuin van de Zuidelijke randstad, een groeigemeente op nog geen 20 minuten afstand van Rotterdam, Den Haag en Utrecht.

De komende jaren vindt in de Zuidplaspolder een unieke integrale gebiedsontwikkeling plaats waaronder een nieuw dorp met 8.000 woningen. Hier liggen veel innovatieve uitdagingen en kansen op het gebied van duurzaamheid, zoals waterberging, klimaatadaptatie, energietransitie en circulariteit. Meer lezen over deze gebiedsontwikkeling? Kijk op de pagina 'De Nieuwe Zuidplaspolder'. Daarnaast staat de gemeente voor het versterken en behouden van de bestaande vitale dorpen en het ontwikkelen van (pauze) landschappen.

Praat op PROVADA mee over onze ambitieuze & duurzame ontwikkelopgaven.

Uitnodiging PROVADA 14-15-16 juni

Wie bouwt en ontwikkelt mee aan Zuidplas

PROVADA biedt de mogelijkheid om de gemeente als proeftuin voor innovatie en duurzaamheid zoals klimaatadaptatie, circulariteit en de energietransitie te leren kennen. Gemeente Zuidplas werkt hard aan de opgave rondom het ontwikkelen van een nieuw ‘compleet’ dorp met bedrijventerreinen, een bos, vernieuwd (energie) landschap en het pionieren in een polderlandschap met alle unieke uitdagingen. De gemeente begint niet vanaf ‘scratch af aan’. Er is al een Masterplan voor de ontwikkeling van het Middengebied met duidelijke ambities.https://www.provada.nl/

Zuidplas, de gemeente die je laat groeien. Een nieuw dorp in een vernieuwend landschap

Podcast

Gemeente Zuidplas gaat 14/15/16 juni op PROVADA (www.linkedin.com/provada)graag het gesprek aan met ondernemers en kennisinstellingen over onder andere de integrale gebiedsontwikkeling in het Middengebied in de Zuidplaspolder, over het versterken en behouden van de bestaande vitale dorpen en over het ontwikkelen van (pauze) landschappen!
 
In Studio Circulair - de PROVADA podcast - ging Frederike Lengers in gesprek met Marco van Lente van de gemeente Zuidplas en Onno Dwars van Ballast Nedam Development. Een gesprek over bouwen in de polder; klimaatadaptief en natuurinclusief. Luister de podcast via: https://soundcloud.com

Programma Zuidplas - Provada 2022 stand 11-04

Dinsdag 14 juni 2022

 • 09.00 - 10.00 uur: Earlybirdsessie sessie over het Middengebied (op uitnodiging)
  In gesprek over markconsultatie: flexwonen, circulair bouwen, biobased bouwen en houtbouw. Tijdens de earlybirdsessie gaan genodigden in gesprek met Marco van Lente, Opgavemanager Middengebied, over het Middengebied in de Zuidplaspolder.
 • 10.45 - 11.00 uur: Presentatie Gebiedspaspoorten Zevenhuizen
  Gebiedsgerichte uitwerking van omgevingsvisie Zuidplas 2040
  Ruben van Esseveld, adviseur Vastgoed en Richard Sessink, Hoofd Grondzaken geven een presentatie over het proces rondom de Gebiedspaspoorten van Zevenhuizen & Moerkapelle. Ontdek daarnaast de uitwerking van de omgevingsvisie, onze vernieuwde & slimme manier van werken ‘in de geest van de omgevingswet’ en alles over coproductie met inwoners, ondernemers en betrokkenen. 
 • 11.45 - 12.00 uur: Lunchpresentatie over Perspectief Ruimtelijke Opgaven (PRO)
  Richard Sessink, Hoofd Grondzaken, en Ramon Staal, adviseur Opgave en Gebiedsontwikkeling, geven een presentatie over de huidige stand van zaken rondom het Perspectief Ruimtelijke Opgaven (hierna: PRO). Het PRO is het uitvoeringsprogramma van de omgevingsvisie en visies of beleid voor de afzonderlijke beleidsterreinen. Per dorp is een beeld opgenomen van de stand van zaken van de ruim zeventig lopende gemeentelijke en/of private plannen met een ruimtelijk effect - waaronder woningbouw, natuur, onderwijs en openbare ruimte. Bij ieder plan is zichtbaar gemaakt hoe het een bijdrage levert aan de thema’s die beschreven zijn in de omgevingsvisie.
 • 13.00 - 13.15 uur: In gesprek over innovatie bereikbaarheid Middengebied
  Ga met Marco van Lente, Opgavemanager Middengebied, Sterre Casier, projectleider Opgaveplan Middengebied en Inge Mijdens, Beleidsadviseur Mobiliteit, in gesprek over innovatie op het gebied van bereikbaarheid in het Middengebied in de Zuidplaspolder.
 • 15.00 - 15.15 uur: Ga in gesprek over landschappelijk Zuidplas
  Ga met Ruben van Esseveld, adviseur Vastgoed en Richard Sessink, Hoofd Grondzaken, in gesprek over landschappelijk Zuidplas. En enk met ons mee over innovatie, pauzelandschappen en hoe ontwikkel je een dorp mét een ziel?
 • 16.00 - 19:00 In gesprek met Marco van Lente, Opgavemanager Middengebied, met aansluitend borrel
  Ga in gesprek met Marco van Lente, Opgavemanager, over de ontwikkelingen in het Middengebied in de Zuidplaspolder. Mis de limoncello proeverij van prijswinnende Chiesa Nuova niet uit onze gemeente.

Woensdag 15 juni 2022

 • 09.00 - 10.00 uur: Earlybirdsessie over het Middengebied in de Zuidplaspolder (op uitnodiging)
  In gesprek over markconsultatie: flexwonen, circulair bouwen, biobased bouwen en houtbouw. Tijdens de earlybirdsessie gaan genodigden in gesprek met Marco van Lente, Opgavemanager Middengebied, over het Middengebied in de Zuidplaspolder.
 • 10.45 -11.00 uur: Presentatie over het Middengebied in de Zuidplaspolder
  Marco van Lente, Opgavemanager Middengebied en Hugo Hasper, Stedenbouwkundige, geven een presentatie over het proces en de planning van de ontwikkelingen in het Middengebied in de Zuidplaspolder: waar liggen de kansen (stedenbouwkundig casco) en waar liggen de uitdagingen (wateropgave)?
 • 11.30 - 11.45 uur: Lunchpresentatie Zuidplas als groeigemeente door gemeentesecretaris Richard Heijdra
  Luister naar de presentatie van de gemeentesecretaris Richard Heijdra op onze stand 11-04 over Zuidplas als groeigemeente met aansluitende lunch.
 • 13.00 - 13.15 uur: Bekendmaking door burgemeester van gemeente Zuidplas
  Burgemeester Han Weber over de ontwikkelingen in het Middengebied in de Nieuwe Zuidplaspolder.
 • 15.00 - 15.15 uur: In gesprek over de Vitale Dorpen
  Ga met Richard Sessink, Hoofd Grondzaken, in gesprek over hoe gaan we samen het maatschappelijk rendement kunnen optimaliseren bij (gebieds-)ontwikkeling.
 • 16.00 - 19:00 uur: In gesprek met Michael Burgmans
  Stel uw vraag aan directeur Opgaven en Gebiedsontwikkeling Michael Burgmans. Aansluitend borrel. Maak kennis met de verschillende bieren, met complementaire hapjes uit de gemeente Zuidplas. 

Donderdag 16 juni 2022

 • 10.45 - 11.00 uur: Presentatie over proces en planning Middengebied in de Zuidplaspolder
  Een presentatie door Marco van Lente, Opgavemanager Middengebied, Sterre Casier, projectleider Opgaveplan Middengebied en Hugo Hasper, Stedenbouwkundige, over het proces en planning van het Middengebied in de Zuidplaspolder. Waar liggen de kansen zoals bijvoorbeeld rondom het stedenbouwkundig casco en waar liggen uitdagingen.
 • 12.15 - 16.00 uur: Studentenprogramma met verschillende onderdelen
  HR-adviseur Viola Meijboom beantwoordt jouw vragen.
  • 12.45 - 13.00 uur: presentatie + lunch ((vegetarische) hotdogs).
   Drie korte verhalen (5 minuten per verhaal) uit de praktijk waarin (loopbaan)groei en persoonlijke ontwikkeling hand in hand gaan. 
  • 14.30 - 14:45 uur: Werken bij een ontwikkelgemeente, wat betekent dat? Presentatie over werken bij gemeente Zuidplas.
   Kom naar de presentatie over Werken bij gemeente Zuidplas; de gemeente die je laat groeien.

In gesprek, vragen of meer informatie

De gemeente gaat op PROVADA graag het gesprek aan met ondernemers en kennisinstellingen over hoe we samen met kennis, expertise en lef alle ambities uit kunnen voeren en kwaliteit kunnen toevoegen aan het gebied. Wilt u daarover al eerder met van gedachten wisselen of heeft u vragen? Laat het dan weten via provada@zuidplas.nl.

Graag tot ziens op PROVADA!

Tickets

Koop via de link www.provada.nl je tickets voor PROVADA en bezoek ons op onze stand!

Koop je tickets