PROVADA 2024  - Real connections create real value. 11, 12 en 13 juni 2024 staat Zuidplas op de Provada in de RAI in Amsterdam

Dit jaar staat de gemeente Zuidplas voor het derde jaar op rij op vastgoedbeurs PROVADA. Op dinsdag 11, woensdag 12 en donderdag 13 juni 2024 vertellen we u alles over onze ambitieuze gebiedsontwikkelingen in de Zuidplaspolder.

Het thema van dit jaar is "Real connections create real value". Zoals bij elke gebiedsontwikkeling is een goede samenwerking noodzakelijk, zo ook voor de ontwikkeling van het Middengebied. Een uitgebreid en divers zakelijk-, bestuurlijk- en kennisnetwerk is dan ook onmisbaar voor deze opgave.

In de komende jaren vindt in de Zuidplaspolder een unieke integrale gebiedsontwikkeling plaats, waaronder de bouw van een nieuw dorp met 8.000 woningen en bijbehorende voorzieningen. Hier liggen veel innovatieve uitdagingen en kansen op het gebied van duurzaamheid, zoals waterberging, klimaatadaptatie, de energietransitie en circulariteit. Daarnaast zet de gemeente zich in voor het versterken en behouden van de bestaande dorpen.

Het nieuwste dorp in de Zuidplaspolder

Twintig jaar geleden werd de Zuidplaspolder door het Rijk benoemd als ontwikkellocatie voor woningbouw. Na jaren van plannen, rekenen en tekenen komen de eerste nieuwe woningen dan eindelijk wat dichterbij. Met een vastgestelde Nota van Uitgangspunten én een bestemmingsplan dat momenteel wordt behandeld door de gemeenteraad, staan we aan de vooravond van de uitvoeringsfase voor het nieuwste dorp van de gemeente Zuidplas.

Een dorp waar plaats is voor 8.000 woningen en zo’n 20.000 inwoners. Een dorp met eigen voorzieningen, een eigen karakter en een plaats binnen de gemeente Zuidplas. Met aandacht voor klimaat, groen en mensen bouwen we samen aan een integrale ontwikkeling. Bouwt u mee?

Versterken en behouden van de bestaande dorpen

Naast de ontwikkeling van het nieuwe dorp, hebben en houden we ook aandacht voor de vier bestaande dorpen binnen de gemeente. In 2021 dachten veel inwoners al mee over de omgevingsvisie van de gemeente Zuidplas. Hierin staan op hoofdlijnen ook dorpsvisies beschreven, die als startpunt worden gebruikt voor de volgende stap: de gebiedspaspoorten. Het gaat hierbij om een toekomstperspectief per dorp, waarbij bestaand beleid, bestuurlijke ambities en data samenkomen met de opbrengst uit een breed co-creatietraject. Het gebiedspaspoort vormt de schakel tussen de omgevingsvisie en het omgevingsplan.

Voor Zevenhuizen en Moerkapelle is inmiddels een gebiedspaspoort opgesteld. Momenteel werken we met een groep enthousiaste inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties aan het gebiedspaspoort voor Moordrecht. Zodra dit door de gemeenteraad is vastgesteld, gaan we het laatste (en grootste) dorp in: Nieuwerkerk aan den IJssel.

Ons programma

Drie dagen lang vertellen we je alles wat je wilt weten over de ontwikkeling van het Middengebied en de groei van de gemeente Zuidplas in de breedste zin van het woord. Op dinsdag en woensdag doen we dat niet alleen op onze stand maar ook ‘op het grote podium’. Op donderdag aan we met een selecte groep aan het werk om na te denken over de kwestie “Levendige Dorpsstraten”. Wil je hier bij zijn? Laat dat dan even weten door te mailen naar provada@zuidplas.nl.

Op donderdag aan we met een selecte groep aan het werk om na te denken over de kwestie "Levendige Dorpsstraten".

In gesprek, vragen of meer informatie

Wil je vóór PROVADA al met ons in gesprek om meer te weten te komen over onze ambities voor onder andere het Middengebied en de bestaande dorpen? Laat dit dan weten door te mailen naar provada@zuidplas.nl.

Programma dinsdag 11 juni | 12:00 tot 12:45 uur | Forum 2

Lef en beweging nodig om aan de vraag naar woningen te kunnen voldoen
Marion van der Voort gaat in gesprek met Peter Boelhouwer over de urgentie van woningbouw in heel Nederland, en specifiek voor de provincie Zuid-Holland. Wat staat ons te wachten en wat is ervoor nodig om daar invulling aan te geven? Volgens Boelhouwer is lef nodig: "We moeten echt in beweging komen om ons land klaar te stomen voor de vraag in de toekomst".

Programma woensdag 12 juni | 14:15 tot 15:00 uur | Forum 3

Marktstrategie voor het nieuwste dorp van Nederland
Het nieuwste dorp van Nederland komt in de Zuidplaspolder. Nu de ambities en uitgangspunten zijn vastgesteld wordt gestart met de voorbereiding van de eerste fase van de ontwikkeling: 2300 woningen, een centrum met commerciële- en maatschappelijke voorzieningen. Opgavemanager Marco van Lente maakt de gekozen marktstrategie bekend.

Indien u na afloop of op een later moment door wilt praten over de mogelijkheden kan dit op stand 12 in hal 4 of in een persoonlijk gesprek. Neemt u in dat geval vooral contact op met provada@zuidplas.nl om zeker te zijn van een afspraak.