Het project Zelling Onderneming ligt langs de Hollandsche IJssel, ter hoogte van de Groenendijk in Nieuwerkerk aan den IJssel. 

Het project

Het project Zelling Onderneming omvat (van noord naar zuid) 10 tweelaagse splitlevelwoningen (tegenover Zelling Blok), een appartementencomplex van 17 woningen, 22 drielaagse splitlevelwoningen en 9 geschakelde panoramavilla’s. Het plan wordt ontwikkeld op een aantrekkelijke locatie in de wijk Kortenoord in de gemeente Zuidplas, omsloten door water en groen. 

De woningen krijgen uitzicht over de Hollandsche IJssel en liggen nabij het aantrekkelijke recreatiegebied Hitland. Het centrum van Nieuwerkerk aan den IJssel ligt op circa 2 kilometer afstand van de locatie. De ontwikkeling bestaat naast woningbouw uit een openbaar wandelpad, een uitkijkpunt over de Hollandsche IJssel en een park aan de westzijde van het plan. 

Het project maakte onderdeel uit van het project ‘Hollandsche IJssel, schoner, mooier’, met als doel om de Hollandsche IJssel en omgeving kwalitatief te verbeteren. In dit project is de rivier gebaggerd en gesaneerd. Meerdere zellingen zijn opgeknapt of herontwikkeld. Het project ‘Hollandsche IJssel, schoner, mooier’ is afgerond in 2012 en was een samenwerkingsverband tussen Rijkswaterstaat, de provincie Zuid-Holland, 5 gemeenten en 4 waterschappen. De partijen zijn in de projectperiode niet tot een haalbaar plan gekomen voor de Zelling Onderneming. Daarop is besloten dat voor de herontwikkeling van deze Zelling bij Nieuwerkerk aan den IJssel subsidie zou worden gereserveerd.
 

Betrokkenen partijen

Planning

De planning wordt beïnvloed door verschillende factoren en is daarom onder voorbehoud van wijzigingen. De huidige planning luidt:

  • 2023 - 2024: woonrijp maken (afwerking openbaar terrein)
  • Q3 2023: oplevering laatste woningen (3-laagse splitlevel- en panoramawoningen)
  • Q1-Q3 2023: oplevering eerste woningen (2-laagse splitlevelwoningen en appartementengebouw)
  • Q3 2021: start bouw

Aanleg speelvoorziening

Recent is de aanleg van de woonwijk Zelling afgerond. Zowel alle woningen als de openbare ruimte zijn inmiddels opgeleverd. In het bestemmingsplan is de mogelijkheid opgenomen om een speelvoorziening voor kinderen te maken. De locatie hiervoor is de parkzone tussen de woningen en de Groenendijk. Bij brief van maart 2024 werden de bewoners daarom gevraagd om hun voorkeuren voor een speelplaats door te geven. Daarna werden zij in april 2024 uitgenodigd voor een bijeenkomst op locatie. Hier kregen zij een toelichting kregen op de ontvangen voorkeuren en op de ideeën van de ontwikkelaar en de gemeente Zuidplas. De bewoners zijn vervolgens per brief in mei 2024 enkele speelvoorzieningen voorgelegd en gevraagd hierop te stemmen. Hieruit is de voorkeur naar voren gekomen voor een circuit van kleine speelelementen in gras. Deze uitslag is begin juli 2024 per brief bekend gemaakt aan de bewoners. De aanleg van dit circuit staat gepland rond september 2024. Daarna kunnen de kinderen hier veel plezier gaan beleven.

Meer informatie

Dan kunt u contact opnemen met de heer Carel Smits via telefoon op (0180) 330 300 of mail naar projectbureau@zuidplas.nl o.v.v. Zelling Onderneming.

Mijlpalen

  • 2021: In 2021 start de verkoop van de woningen en begint de realisatie van de herontwikkeling met het plaatsen van een damwand, het aanbrengen van stortstenen en vegetatie tegen de damwand, het saneren van de gronden en de oevers, het aanleggen van een vooroeverdam en uiteindelijk – in 2021 – het realiseren van woningbouw. Daarbij zal ook de nieuwe openbare ruimte met het uitkijkpunt en de wandelpaden langs de Hollandsche IJssel worden ingericht.
  • 2019: In 2019 is het bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad en uiteindelijk in december 2019 onherroepelijk vastgesteld. Ook zijn de bestaande gebouwen gesloopt en zijn maatregelen getroffen om vleermuizen te beschermen.
  • 2018: In 2018 is de verwerving van de gronden voltooid en is het bestemmingsplan uitgewerkt in overeenstemming met de door de gemeenteraad vastgestelde nota van uitgangspunten. Het project heeft vertraging opgelopen als gevolg van onvoorziene omstandigheden door de grote technische complexiteit van het bouwen langs de rivier.
  • 2017: In 2017 is het de gemeente Zuidplas alsnog gelukt om tot overeenstemming te komen met projectontwikkelaar Synchroon, de betrokken grondeigenaren en subsidie van de Provincie Zuid-Holland zeker te stellen. Eind 2017 is de grondexploitatie en de nota van uitgangspunten vastgesteld. Voor het plan heeft de gemeenteraad de grondexploitatie en de nota van uitgangspunten vastgesteld (zie hieronder). De gemeente en projectontwikkelaar Synchroon hebben overeenstemming bereikt over een samenwerkingsovereenkomst die eind 2017 is ondertekend.