Stem jij op de naam voor het nieuwste dorp van Zuidplas? 

Een dierbare stek, dit nieuwerwetse dorp, waar je elkaar nog groet op straat en waar diverse generaties, uit alle windstreken thuiskomen. Kinderen die buiten spelen en volwassenen fijn buiten leven. Waar je voor elkaar zorgt en waar ondernemende mensen de ruimte hebben om te doen. Met lef en gevoel van vrijheid, af en toe buiten de lijntjes. Én tegelijkertijd met aandacht, voor al dat is: mensen én natuur.

Waar wijsheid onderling wordt gedeeld, en vooral: waar alle ervaring van toen met de kennis van morgen zich vermenigvuldigt. Pionierend. Én nuchter, met de schouders eronder. Met liefde voor de aarde en met oog voor elkaar. Zo ontstaat er een dorp klaar voor de toekomst, onderling verbonden met zijn omgeving, sterk en klimaatrobuust. Hier wordt het water gekoesterd én al wat groeit en bloeit beweegt mee. Een landschap dat zich gaandeweg ontwikkelt, en het nieuwste dorp door zijn ondernemende inwoners organisch floreert.

Wonen, werken en ontspannen komen hier buitengewoon natuurlijk samen. Met sport en spel, muziek, eten en drinken. Bij de vereniging, bij elkaar thuis of in de frisse buitenlucht. Waar reuring én rust hand in gaan, en vooral … Waar het buitenleven samen wordt gevierd.

Stem jij op de naam van het nieuwste dorp?

We zijn op zoek naar een naam voor het nieuwste dorp van Zuidplas. Hoe we dat doen?

  1. Iedereen heeft in de maand juni zijn of haar gekozen naam voor het nieuwe dorp kunnen insturen
  2. Alle inzendingen worden getoetst aan de criteria waar de nieuwe naam aan moet voldoen. Welke criteria dat zijn, staat hieronder. Alle inzendingen die voldoen gaan door naar de volgende ronde;
  3. De prijsvraag-commissie bespreekt alle inzendingen die aan de criteria voldoen, en vormen daarvan een top drie;
  4. De top drie wordt bekend gemaakt: alle inwoners van gemeente Zuidplas mogen hun stem uitbrengen. De naam met de meeste stemmen, wordt aan het college voorgelegd als naam van het nieuwste dorp van Zuidplas.

De winnende naam wordt op een nader moment bekend gemaakt, dus hou de website en de socials in de gaten!

Waar moet de naam aan voldoen

De naam moet:

  • Aantrekkingskracht hebben, daarmee bedoelen we dat de naam geloofwaardig is, gemakkelijk is uit te spreken en eenvoudig te onthouden is, verbonden is met het gebied en een toeristische waarde heeft;
  • Nederlands zijn;
  • Geen verwarring hebben met andere gemeente-, wijk- of buurtnamen oproepen (dus geen delen en/of namen van bestaande dorpen en gemeenten);
  • Passen bij de identiteit, aard en geschiedenis van het gebied waarin het nieuwe dorp ligt;
  • Passen bij het concept, het fundament van het Middengebied (zie het verhaal en de film hierboven);
  • Geen cijfers in de naam hebben.