Het Posthuis staat al jaren leeg en wordt niet meer gebruikt. Het staat op een prominente plek in de Dorpsstraat en maakt deel uit van het beschermd dorpsgezicht van Moordrecht. Door de slechte staat van onderhoud heeft het pand een negatieve invloed op het algehele straatbeeld. Een passende herontwikkeling is dan ook zeer gewenst.

Ontwikkelingen tot en met januari 2022

Projectontwikkelaar Nieuw Holland ontwikkelde op eigen kosten en voor eigen risico een eerste schetsontwerp, dat op 17 januari 2021 op ambtelijk niveau werd gepresenteerd. Dit ontwerp voorziet in 17 kleine betaalbare appartementen waaraan grote behoefte is. Op 26 oktober 2021 zijn in de raad schriftelijke vragen behandeld over het Posthuis. Om de stand van zaken toe te lichten heeft de ontwikkelaar begin december 2021 naar 850 adressen rond het Posthuis een brief gestuurd, met hierin een verwijzing naar haar website waarop het voorlopig ontwerp is te downloaden en met een uitnodiging om eventuele vragen te stellen. Voor meer informatie hierover kijkt u op de website van Nieuw Holland: www.nieuwholland.nl/project/dorpsstraat-55-57/.

Ook vindt u informatie in de nieuwsbrief van Nieuw Holland 'Posthuis - nieuwsbrief januari 2022', in het document 'Posthuis – informatiedocument november 2021' en in het overzicht 'Posthuis Moordrecht - veelgestelde vragen'.

Stand van zaken

Al geruime tijd -en zoals ook uit het plan van ontwikkelaar Nieuw Holland blijkt- zijn er pogingen ondernomen om de locatie van het Posthuis te ontwikkelen. In de afgelopen periode zijn er echter meerdere signalen uit de omgeving van het Posthuis ontvangen dat er zorgen zijn over het gepresenteerde bouwplan. Ook zijn er vanuit de gemeenteraad zorgen geuit of er in het plan wel voldoende rekening wordt gehouden met het beschermde dorpsgezicht. Hoewel het bouwplan veelbelovend leek, is bij de meest recentelijke toets van het plan aan de ruimtelijke kaders gebleken dat de aspecten ‘bestemmingsplan’, ‘beschermd dorpsgezicht’ en 'financiële haalbaarheid' helaas niet verenigbaar zijn. Daarom is in overleg met de eigenaar van het Posthuis besloten de ontwikkeling daarvan te ‘resetten’. Zo een reset geeft de mogelijkheid om nieuwe oplossingsrichtingen te verkennen. Samen met de eigenaar wordt nu gezocht naar een andere invulling van de locatie en een oplossing voor de financiële haalbaarheid. Zodra er meer bekend is over het vervolg, vindt u hier meer informatie.

Meer informatie of vragen

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op via (0180) 330 300 of projectbureau@zuidplas.nl.