Beheer openbare ruimte

Tijdens de gemeenteraad in november 2023 moesten er moeilijke besluiten genomen worden om te zorgen dat de gemeente een sluitende begroting heeft. Door het beheer van de openbare ruimte aan te passen, hebben we een mogelijkheid om minder geld uit te geven. Bijvoorbeeld door minder vaak het gras te maaien, minder vaak te schoffelen en minder vaak zwerfafval op te ruimen of prullenbakken te legen). We gaan van een zogenoemd onderhoudsniveau B naar onderhoudsniveau C (behalve voor begraafplaatsen). Dit betekent niet dat we helemaal niets meer doen, maar we moeten keuzes maken.

De openbare ruimte is de ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Zoals straten en parken. Onderdelen die we in de openbare ruimte vaak zien zijn groen (bomen, planten, gras), verlichting, straatmeubilair (bankjes, prullenbakken), riolering en de bestrating.

Wat betekent onderhoudsniveau B en C

Onderhoud kun je op verschillende niveaus uitvoeren. Er zijn (landelijk) vier niveaus vastgesteld: A, B, C en D. De kosten voor het onderhoud bij niveau A zijn hoger dan bij B en zo dalen de kosten bij elk niveau. Simpelweg omdat je minder werkzaamheden/maatregelen uitvoert als je daalt in niveau. We werken hierbij volgens het principe van beeldkwaliteit zoals vastgelegd in CROW. Hierbij is de (gewenste) kwaliteit beschreven en vastgelegd, www.crow.nl/beeldkwaliteit. Zo weet iedereen wat er onder een bepaald onderhoudsniveau verstaan wordt.

Meer zwerfafval en meer onkruid

We onderhielden de openbare ruimte over het algemeen op niveau B. Sinds 2024 is er minder geld beschikbaar voor het onderhoud van de openbare ruimte en is het onderhoudsniveau van B verlaagd naar niveau C met de uitzondering op het onderhoud van begraafplaatsen. Het verlagen van het onderhoudsniveau betekent dat de openbare ruimte er wat rommeliger en soberder uitziet dan voorheen. Zo is er meer zwerfafval en meer onkruid te zien. Op het moment dat een situatie in de openbare ruimte onveilig is, bekijken we altijd wat ervoor nodig is dit te herstellen.

Andere manier van onderhouden

Bij het onderhouden stellen we niet meer vooraf vast hoe vaak we bijvoorbeeld de straten vegen. We vegen de straat op het moment dat de buitendienst van de gemeente en de aannemer ziet dat het nodig is. Dit betekent dat de veegwagen minder vaak rijdt. Hoeveel minder is afhankelijk van hoe snel de locatie vervuild raakt.  Bij een winkelcentrum - waar veel mensen komen - vervuilen de straten bijvoorbeeld sneller dan in een gewone woonstraat. 
Het wil dus niet zeggen dat we bij onderhoudsniveau C niets meer doen. We werken alleen op een andere manier en beoordelen de situatie volgens andere standaarden.

Om een idee te geven hoe de buitenruimte er bij elk niveau uitziet, ziet u hieronder voorbeelden van een onderhoudsniveau B en C. Als u van mening bent dat de openbare ruimte niet voldoet aan de afbeeldingen bij C, kunt u een melding maken. Onze medewerkers beoordelen in dat geval de situatie en ondernemen actie als het onderhoud onder niveau C is.

Bronvermelding afbeeldingen: Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2023, CROW