Het kan voorkomen dat u de gemeentelijke aanslag afvalstoffenheffing niet kunt betalen. U kunt de gemeente dan vragen om kwijtschelding. 

Voor de aanslag voor het legen van uw huisvuilcontainer of de kosten voor het openen van de ondergrondse huisvuilcontainers kunt u geen kwijtschelding aanvragen dit geldt ook voor alle andere gemeentelijke belastingen, deze moet u altijd betalen.

Wanneer komt u in aanmerking voor kwijtschelding

Of u in aanmerking komt voor kwijtschelding, hangt af van uw persoonlijke financiële situatie. Hiervoor kijken wij naar:

 • Uw inkomen;
 • Uw vermogen: banksaldo (ook van uw spaarrekeningen), autobezit en eigen woning.

Voor de beoordeling hiervan zijn de landelijke regels en normen van toepassing.

Let op! U krijgt geen kwijtschelding van de aanslag afvalstoffenheffing als:

 • U voldoende vermogen heeft om de aanslag te betalen;
 • U voldoende inkomen heeft om de aanslag te betalen;
 • Uw eigen woning een overwaarde heeft;
 • U de aanslag langer dan drie maanden geleden heeft betaald;
 • U in het bezit bent van een auto of motor die meer waard is dan € 3.350,00; Dit is anders als u de auto of motor om medische redenen nodig heeft. U kunt dan een verklaring van een arts bij ons inleveren of een kopie van uw gehandicaptenparkeerkaart, als u deze heeft. Als u uw auto of motor nodig heeft voor uw werk, dan kunt u een werkgeversverklaring bij ons inleveren. Wij gaan dan bekijken of u toch recht heeft op kwijtschelding.
 • U in het bezit bent van een tweede auto en/of motor.
 • Het aan uzelf te wijten is dat u de aanslag niet kunt betalen.
   

Wat moet ik doen?

U vraagt dit online aan met uw DigiD. U kunt ook langskomen bij de receptie van het gemeentehuis, in Nieuwerkerk aan den IJssel om dit formulier af te halen, of het formulier telefonisch aanvragen via (0180) 330 300.

Direct kwijtschelding online aanvragen

Naar ontvangst van uw aanvraag laten wij uw gegevens controleren bij de Belastingdienst (vermogen), het UWV (inkomen) en de RDW (autobezit). Wij controleren uw gegevens in de Basisregistratie Personen.

Blijkt na deze toetsing dat wij toch nog gegevens nodig hebben om te bepalen of u recht heeft op kwijtschelding? Dan sturen wij u een brief waarin wij die gegevens opvragen.

Zolang uw aanvraag in behandeling is wordt er uitstel van betaling verleend, dit geldt ook als u een machtiging heeft afgegeven voor de automatische incasso.

Als er vervolgens een beslissing is genomen, dan versturen wij altijd een brief waarin staat of u wel of geen kwijtschelding krijgt.

Hoe lang duurt het?

Wij streven erna om binnen drie maanden een beslissing te nemen over uw kwijtscheldingsverzoek. Als wij gegevens bij u hebben opgevraagd dan gaat de termijn van drie maanden opnieuw lopen.

Automatische toetsing

Komt u dit jaar in aanmerking voor kwijtschelding en geeft u toestemming voor de geautomatiseerde toets? Dan hoeft u voor het volgende belastingjaar geen aanvraag in te dienen. Wij toetsen dan automatisch bij de Belastingdienst (vermogen), het UWV (inkomen) en de RDW (autobezit) en de Basisregistratie Personen of u wederom in aanmerking komt voor kwijtschelding.

Volgend jaar wordt dan op de aanslag vermeld of u voor kwijtschelding in aanmerking komt.

Problemen met betalen

Denkt u dat het voor u geen zin heeft om kwijtschelding aan te vragen? Maar heeft u wel betalingsproblemen? Neem contact met ons op via (0180) 330 300. Samen met u kijken we graag naar een oplossing.