APK Telecom legt in opdracht van DELTA Netwerk het glasvezelnetwerk aan in de gemeente Zuidplas.

Informatie over de glasvezelwerkzaamheden

Stel dat u nu (nog) geen glasvezelabonnement af wilt sluiten, dan sluit de aannemer uw woning wel graag alvast aan op het glasvezelnetwerk. De aansluiting is kosteloos en verplicht u tot niets. Op deze manier is uw woning voorbereid op de toekomst. Daarnaast blijft de overlast beperkt als alle woningen tegelijk worden aangesloten op het glasvezelnetwerk. De straat hoeft dan maar één keer ‘open’.

Update werkzaamheden - oktober 2023

Zuidplas en Delta Netwerk hebben in juli 2023 een samenwerkingsovereenkomst getekend. In deze overeenkomst is geregeld dat niet alleen in de dorpskernen, maar ook in het buitengebied glasvezel wordt aangelegd. Het bestuur is hier heel erg blij mee! Hiermee wordt de wens van het College om iedereen in Zuidplas aan te sluiten op een goede en snelle internetverbinding ingewilligd.

De aanleg in Nieuwerkerk aan den IJssel startte op maandag 16 oktober 2023 en is opgedeeld in drie deelgebieden. De aannemer werkt van deelgebied naar deelgebied. Bewoners krijgen enkele dagen voordat APK Telecom start met de werkzaamheden in de omgeving van hun woning bericht. Als alles volgens planning verloopt zijn in 2025 de werkzaamheden klaar en heeft iedereen in de Zuidplas toegang tot het glasvezelnetwerk.  

Als u vragen heeft, dan verwijzen we u graag naar de klantenservice van Delta  Netwerk. Als u hieronder op de dorpskernen klikt, wordt u direct naar de website van Delta  geleid. Ook is hier de actuele planning te zien.

Veelgestelde vragen over glasvezel

Wat doet de gemeente

  • We geven toestemming voor het aanleggen van glasvezel (zoals vermeld in de Telecommunicatiewet). Deze is te vinden op https://wetten.overheid.nl
  • We controleren of het aanleggen volgens de voorschriften en aanvullende afspraken, zoals vermeld in de afgegeven vergunning gebeurt. Voorschriften over bereikbaarheid van de wijk, veiligheid voor de omgeving, maar ook van de medewerkers van de aannemer. In samenspraak met de aannemer en andere betrokkenen trachten we om de overlast te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.
  • We stellen ook bepaalde eisen aan de kwaliteit van het uitgevoerde werk, zoals het netjes dichtmaken van de straat en  het beschermen van bomen. 
  • We zorgen ervoor dat bedrijven niet kort achter elkaar gaan graven. Er moet ongeveer 1 jaar tussen het aanleggen door verschillende partijen zitten. 

Ik heb de glasvezelaansluiting geweigerd, kan ik dat later alsnog laten aanleggen

Je kan glasvezel altijd later nog laten aanleggen, maar houdt wel rekening met extra kosten, omdat ze dan speciaal moeten terug komen om een aansluiting te maken tussen het hoofdnet) en uw woning.

Wanneer wordt het glasvezelnetwerk aangelegd in mijn straat

De planning wordt bepaald door de partijen die glasvezel aanleggen.Als uw buurt geselecteerd is voor de aanleg van glasvezel, wordt u hierover geïnformeerd door Delta Fiber. Glasvezel moet wijk voor wijk worden aangelegd en dat is een hele klus.

Legt de gemeente zelf glasvezel aan

De gemeente legt zelf geen glasvezelnetwerken aan. De aanleg wordt gedaan door of in opdracht van commerciële telecombedrijven. De gemeente is in dit project de zogenaamde gedoogpartner, vanuit haar rol als gebiedseigenaar.

Mag de gemeente de aanleg van glasvezel weigeren

Nee, dat mag niet. Glasvezelnetwerken worden vaak gelegd onder grond dat van de gemeente is zoals onder een weg, stoep of berm. De gemeente moet de aanleg volgens de Telecommunicatiewet toestaan (gedogen), maar mag we voorschriften opleggen om overlast en onveilige (verkeer)situaties zo veel mogelijk te voorkomen.

Waarom werken (nuts)bedrijven niet samen

Dit is een veelgehoorde vraag die we goed begrijpen. Hoe mooi zou dat zijn als het kon, maar in de praktijk werkt het vaak niet. Dat komt omdat de bedrijven elk met eigen technieken en eigen aannemers werken op een eigen tempo. Ook wil een aannemer om bijvoorbeeld veiligheidsredenen  graag zelf de regie houden.

Geeft de aanleg van glasvezel veel overlast

Er kan soms tijdelijk overlast ontstaan voor de omgeving, omdat sleuven gegraven worden waarin kabels gelegd worden. Omdat de glasvezelbedrijven vaak niet samen kunnen werken wordt een sleuf vaak nog een keer gegraven door een volgende aannemer. We begrijpen dat dat vervelend is en daarom kijkt de gemeente samen met de aannemers naar de planningen om de overlast zo veel mogelijk te beperken.

Is de samenwerkingsovereenkomst openbaar

Het aanbod hiervoor is openbaar bekend gemaakt en geldt voor alle telecomaanbieders. Bekijk hier de inhoud van de samenwerkingsovereenkomst www.officielebekendmakingen.nl

Worden de abonnementskosten ook door de gemeente vastgelegd

In de samenwerkingsovereenkomst worden geen afspraken gemaakt over abonnementskosten omdat wij ons als gemeente niet mogen mengen in tariefstelling op de vrije markt.

Mogen alle telecomaanbieders glasvezel aanleggen

Het staat alle telecomaanbieders vrij om (binnen de kaders die daarvoor gelden) een telecomnetwerk aan te leggen in de gemeente. Het gevolg is dan dat u 2 of zelfs 3 aansluitpunten in de meterkast kunt krijgen. U heeft als eigenaar nog steeds de zeggenschap heeft over wie er in uw meterkast aan het werk is.

De aannemer heeft de bestrating niet dichtgemaakt nadat hij werkzaamheden heeft uitgevoerd. Kan de aannemer dit herstellen

Als er sprake is van voorbereidende werkzaamheden (tuinboringen, persingen of het aanbrengen van een boogzinker), dan komt de aannemer nog terug voor de aanleg van het glasvezelnetwerk. Naar verwachting is dit binnen enkele weken. Daarna wordt de bestrating definitief en netjes hersteld. Het kan ook zijn dat de aanleg van langere bundels glasvezelsnetwerk zorgt voor slecht straatwerk. In dat geval geldt dat de aannemer dit dezelfde dag nog dicht maakt.

De toezichthouder van de gemeente controleert regelmatig (tot 6 maanden na het afronden van de werkzaamheden) en laat schade/verzakkingen herstellen door de aannemer. Behalve als het straatwerk op uw eigen terrein is. Als de glasvezelkabels bij u zijn aangebracht en u bent niet tevreden hoe de aannemer het straatwerk heeft terug geplaatst, neem dan contact op met de klantenservice van APK Telecom. Zij helpen u graag op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur en zijn bereikbaar via (088) 24 24 390 of klantenservice@apktelecom.nl.

Vragen of meer informatie

Heeft u vragen over deze werkzaamheden, de planning of uw aansluiting? Of is er bijvoorbeeld een storing? Neem dan contact op met de klantenservice van APK Telecom. Zij helpen u graag op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur en zijn bereikbaar via (088) 24 24 390 of klantenservice@apktelecom.nl.