Meer informatie

  • Raadslid of commissielid sinds maart 2022;
  • Lid van de (raads-)commissies: Samenleving, Verbonden Partijen, Specialisme(s), Sociaal domein;
  • Hobby’s: Lezen, skeeleren en schaatsen;
  • Wat is uw meest favoriete locatie in Zuidplas: Ons huis en op (bij ijs) of langs de Ringvaart tussen Nieuwerkerk en Zevenhuizen.

Missie voor Zuidplas

Samen goede dingen doen waar mensen – jong tot oud! – iets aan hebben, beter van worden en zoveel mogelijk door tot hun recht komen. Ik zou willen dat het merkbaar, meetbaar en voelbaar goed of beter gaat in Zuidplas, met iedereen.

Ik ben ontzettend trots en dankbaar dat ik me als raadslid mag inzetten voor inwoners van Zuidplas. Ik ga daar vol energie voor, en mijn uitgangspunt is om in alles mensen om wie dit werk gaat voorop te stellen. Een andere afspraak die ik maak is dat ik me helemaal inzet, maar niet ten koste van gezondheid en gezin. Die staan echt op 1.

Gedragscode gemeentebestuurders

Het doel van de gedragscode is om bestuurders een houvast te bieden bij het bepalen van normen omtrent de integriteit van het bestuur. De code bevat regels zowel voor het bestuursorgaan in zijn geheel als voor bestuurders afzonderlijk. Bestuurders zijn vertegenwoordigers van het publiek belang. Hun gedrag en beleidsbeslissingen dienen daarom te worden gekenmerkt door doelmatigheid, maar evenzeer door bestuurlijke integriteit.

Gedragscode integriteit volksvertegenwoordiging Zuidplas

Voor het complete Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Zuidplas houdende regels omtrent de Gedragscode integriteit volksvertegenwoordiging Zuidplas 2019 gaat u naar de website 'www.overheid.nl'.

Nevenfuncties 

Op grond van de Gemeentewet en de gedragscode integriteit moeten nevenfuncties van gemeentebestuurders openbaar worden gemaakt. De nevenfuncties zijn hier te bekijken:

Overzicht nevenfuncties H.D. (Rina) Schuil - Stoorvogel
Instantie/organisatieV.O.F.  Impactpunt
FunctienaamAdviseur
Functiebeschrijving

Gemeenten; kennisinstituten en andere organisaties adviseren over impact gedreven beleid en innovatie, voornamelijk binnen het sociale domein.

IngangsdatumJanuari 2023
Einddatum-
Bezoldigd / onbezoldigd 
Instantie/organisatieMovisie
FunctienaamLid van de Erkenningscommissie Maatschappelijke Ondersteuning, participatie en veiligheid
FunctiebeschrijvingErkenning van interventies die door eigenaren worden ingediend. Per keer/interventie wordt bepaald (voor elk lid van de commissie) of er sprake is van belangenverstrengeling
IngangsdatumDecember 2022
Einddatum-
Bezoldigd / onbezoldigdBezoldigd
Instantie/organisatieChristenUnie/SGP
FunctienaamGemeenteraadslid Zuidplas
Functiebeschrijving 
IngangsdatumMaart 2022
Einddatum-
Bezoldigd / onbezoldigdBezoldigd
Instantie/organisatieGemeente Rotterdam  
FunctienaamBeleidsadviseur
FunctiebeschrijvingSenior beleidsadviseur gezondheid bij cluster Maatschappelijke Ontwikkeling
Ingangsdatum1 juni 2007
Einddatum1 september 2023
Bezoldigd / onbezoldigdBezoldigd