Meestal wordt de onderscheiding uitgereikt tijdens een bijzondere gelegenheid: bijvoorbeeld een jubileum of afscheid. U kunt zelf een voorstel doen voor het moment van uitreiken, maar dit gaat altijd in overleg met de gemeente. De burgemeester of locoburgemeester reikt in principe de onderscheiding uit. 

Om het bijzondere karakter van de onderscheiding te waarborgen, worden er maximaal 5 gemeentelijke onderscheidingen per jaar uitgereikt.

De Jeugdaward is bedoeld voor jongeren onder 23 jaar. Deze is ontworpen door Mariska Palsgraaf, een plaatselijk kunstenaar. Bij de Jeugdaward hoort een oorkonde.

De onderscheidingen zijn bijzonder. Er worden per soort maximaal 4 tot 5 gemeentelijke onderscheidingen per jaar uitgereikt.

Wanneer komt iemand in aanmerking voor de Golfslag?

  1. De onderscheiding is in beginsel voor (‘stille’) vrijwilligers. Dit zijn personen die met hun inspanningen niet op de voorgrond treden en het vanzelfsprekend vinden om zich belangeloos in te zetten. Zij hebben een staat van dienst opgebouwd door hun inzet en betrokkenheid bij een maatschappelijke activiteit of doel.
  2. Als personen zich gedurende langere tijd (minimaal vijf jaar tot zeven jaar) vrijwillig en belangeloos maatschappelijk verdienstelijk hebben gemaakt met meerdere activiteiten voor de samenleving van Zuidplas.
  3. De kandidaat is woonachtig of werkzaam in de gemeente Zuidplas

Wanneer komt iemand in aanmerking voor de Jeugdaward?

  1. Jongere tot 23 jaar;
  2. die in de gemeente Zuidplas woont;
  3. die zich intensief en belangeloos inzet voor anderen, voor Zuidplas;
  4. die een bijzondere en opvallende prestatie heeft geleverd voor de buurt, vereniging, voor een evenement, op het terrein van cultuur of wetenschap of een ander gebied.

Stichting Zuidplas Ondersteunt

Gemeente Zuidplas werkt voor de organisatie nauw samen Stichting Zuidplas Ondersteunt/Vrijwilligersinformatiepunt.

Procedure

De procedure rond deze gemeentelijke onderscheidingen bestaat uit drie stappen:

  1. Voorstel indienen
  2. Advies en besluit
  3. Uitreiking

Voorstel indienen

Om iemand te kunnen voorstellen voor de gemeentelijke onderscheiding dient u een voorstelformulier, in te vullen. In het voorstelformulier komen naast algemene persoonsgegevens ook de gegevens over de bijzondere verdiensten aan de orde. De motivering  is het belangrijkste onderdeel van het voorstel. Hier moet u aangeven waarom de verdiensten zo bijzonder zijn voor Zuidplas. Indien uw vereniging, stichting, club of organisatie een bestuur heeft, dient deze op de hoogte te worden gesteld van dit voorstel.

Advies en besluit

Het voorstel met aangedragen persoon en voorzien van ambtelijk advies wordt voorgelegd aan het college van Burgemeester en Wethouders van Zuidplas. Het college zal een besluit nemen over de voordracht, waarna het besluit wordt teruggekoppeld aan de voorsteller. Over het genomen besluit kan niet worden gediscussieerd. Bij een positief besluit worden de details voor de uitreiking besproken.

Het voorstelformulier kunt u vinden op zowel de website van de gemeente Zuidplas als de Stichting Zuidplas Ondersteunt.

Uitreiking

Meestal wordt de onderscheiding voor De Golfslag uitgereikt tijdens een bijzondere gelegenheid: bijvoorbeeld een jubileum of afscheid. U kunt zelf een voorstel doen voor het moment van uitreiken, maar dit gaat altijd in overleg met de gemeente. De burgemeester of verantwoordelijke (dorps)wethouder in principe de onderscheiding uit. Bij de onderscheiding hoort een gemeentelijke oorkonde. Dien het voorstel tijdig in, uiterlijk drie maanden voor de beoogde uitreikdatum.

De Jeugdaward wordt op 20 november, de dag van de rechten van het kind uitgereikt. De Jeugdawards worden uitgereikt door burgemeester/verantwoordelijk wethouder en de kinderburgemeester. De jongeren worden in het zonnetje gezet in het bijzijn van familie en vrienden. Stuur het voorstel vóór 1 september naar de gemeente.

Aanvragen

Voordat u start met uw aanvraag raden wij u aan om de volgende informatie gereed te houden. Bent u familie van de kandidaat? Dan hebben we ook gegevens van een andere ondersteuner nodig. 

Motivatie

De motivatie is verplicht! U kunt deze uploaden in het formulier, bijvoorbeeld een verklaring van de vrijwilligersvereniging.  Zorg dat u deze digitaal bij de hand heeft!

Voorstelformulier gemeentelijke onderscheiding De Golfslag

Voorstelformulier Jeugdaward Zuidplas