Kent u iemand die die zich belangeloos inzet voor de lokale gemeenschap? In veel gevallen al jaren achtereen. Deze personen kunnen worden voorgedragen voor de gemeentelijke onderscheiding van de gemeente Zuidplas.

Zonder vrijwillige inzet zouden vele activiteiten geen doorgang kunnen vinden of onbetaalbaar worden in de gemeente Zuidplas. Het is dan ook prijzenswaardig dat er in Zuidplas zoveel mensen zijn die zich belangeloos inzetten voor de lokale gemeenschap. In veel gevallen al jaren achtereen. Ook jongeren leveren een betekenisvolle bijdrage aan de samenleving. Ongetwijfeld minder langdurig gezien hun leeftijd, maar wel vanuit betrokkenheid en compassie.

Deze personen kunnen worden voorgedragen voor twee nieuwe onderscheidingen van de gemeente Zuidplas: De Golfslag of De Jeugdaward.

De Golfslag is een gemeentelijke onderscheiding voor personen vanaf 23 jaar. Het is een glazen object, in de vorm van de golfslag in het gemeentelijk logo. Bij de gemeentelijke onderscheiding hoort een oorkonde.

De Jeugdaward is bedoeld voor jongeren onder 23 jaar. Deze is ontworpen door Mariska Palsgraaf, een plaatselijk kunstenaar. Bij de Jeugdaward hoort een oorkonde.

De onderscheidingen zijn bijzonder. Er worden per soort maximaal 4 tot 5 gemeentelijke onderscheidingen per jaar uitgereikt.

Wanneer komt iemand in aanmerking voor de Golfslag?

  • Iedereen die zich langdurig (minimaal vijf jaar) vrijwillig en belangeloos inzet, en aantoonbaar een bijzondere prestatie heeft geleverd voor de samenleving in de gemeente Zuidplas kan in aanmerking komen voor deze onderscheiding. Zij hebben een staat van dienst opgebouwd door hun inzet en betrokkenheid. Het kan ook gaan om een (vrijwilligers) organisatie.

Wanneer komt iemand in aanmerking voor de Jeugdaward?

  • Jongere tot 23 jaar;
  • die in de gemeente Zuidplas woont;
  • die zich intensief en belangeloos inzet voor anderen, voor Zuidplas;
  • die een bijzondere en opvallende prestatie heeft geleverd voor de buurt, vereniging, voor een evenement, op het terrein van cultuur of wetenschap of een ander gebied.

Stichting Zuidplas Ondersteunt

Gemeente Zuidplas werkt voor de organisatie nauw samen Stichting Zuidplas Ondersteunt/Vrijwilligersinformatiepunt.

Procedure

De procedure rond deze gemeentelijke onderscheidingen bestaat uit drie stappen:

  1. Voorstel indienen
  2. Advies en besluit
  3. Uitreiking

Voorstel indienen

Gebruik voor het indienen van het voorstel het juiste aanvraagformulier, onderaan deze pagina. Vul de persoonsgegevens van betrokkene, uzelf en de motivering in. De motivering is het belangrijkste onderdeel van het voorstel. Waarom zijn de verdiensten zo bijzonder voor Zuidplas? Is de vereniging, stichting, club of organisatie op de hoogte van dit voorstel? Als u familie bent, geef dan ook een andere ondersteuner door.

De motivatie is belangrijk! U kunt deze uploaden in het aanvraagformulier, bijvoorbeeld een verklaring van de vrijwilligersvereniging. Zorg dat u deze digitaal bij de hand heeft als u het formulier gaat invullen!

Advies en besluit

Het voorstel met aangedragen persoon en voorzien van ambtelijk advies wordt voorgelegd aan het college van Burgemeester en Wethouders van Zuidplas. Het college zal een besluit nemen over de voordracht, waarna het besluit wordt teruggekoppeld aan de voorsteller. Over het genomen besluit kan niet worden gediscussieerd. Bij een positief besluit worden de details voor de uitreiking besproken.

Uitreiking

Meestal wordt de onderscheiding voor De Golfslag uitgereikt tijdens een bijzondere gelegenheid: bijvoorbeeld een jubileum of afscheid. U kunt zelf een voorstel doen voor het moment van uitreiken, maar dit gaat altijd in overleg met de gemeente. De burgemeester of verantwoordelijke (dorps)wethouder in principe de onderscheiding uit. Bij de onderscheiding hoort een gemeentelijke oorkonde. Dien het voorstel tijdig in, uiterlijk drie maanden voor de beoogde uitreikdatum.

De Jeugdaward wordt op 20 november, de dag van de rechten van het kind uitgereikt. De Jeugdawards worden uitgereikt door burgemeester/verantwoordelijk wethouder en de kinderburgemeester. De jongeren worden in het zonnetje gezet in het bijzijn van familie en vrienden. Stuur het voorstel vóór 1 september naar de gemeente.

Aanvragen

Voordat u start met uw aanvraag raden wij u aan om de volgende informatie gereed te houden. Bent u familie van de kandidaat? Dan hebben we ook gegevens van een andere ondersteuner nodig. De motivatie is belangrijk! U kunt deze uploaden in het formulier, bijvoorbeeld een verklaring van de vrijwilligersvereniging.  Zorg dat u deze digitaal bij de hand heeft!

Voorstelformulier gemeentelijke onderscheiding De Golfslag

Voorstelformulier Jeugdaward Zuidplas