Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in Nederland en de meeste Europese landen. U moet zich wel houden aan de lokale parkeerregels.

Er zijn drie soorten kaarten:

 1. Bestuurderskaart: Als u lichamelijk beperkt bent maar wel zelfstandig een auto kunt besturen. 
 2. Passagierskaart: Als u lichamelijk beperkt bent en niet zelfstandig een auto kunt besturen. U bent afhankelijk van een chauffeur.
 3. Instellingenkaart: Als u verblijft in een zorginstelling. De instelling kan een instellingenkaart krijgen.

U kunt ook een combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart aanvragen.

Om in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden:

 • Maximale loopafstand - de aanvrager is in redelijkheid niet in staat zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan een stuk te voet te overbruggen;
 • Minimale tijdsduur loopbeperking - de aanvrager heeft een aantoonbare loopbeperking van langdurige aard, waaronder men moet verstaan: ten minste zes maanden
 • Rijdt u mee als passagier en wilt u in aanmerking komen voor een Gpk moet men voor het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk zijn van de hulp van de bestuurder. Wanneer de hulp van de bestuurder niet nodig is, is er geen noodzaak tot afgifte van een passagierskaart

Hoe werkt het

 • De parkeerkaart staat op naam van een persoon
 • De kaart staat niet op kenteken
 • U kunt de kaart voor elke auto gebruiken
 • De parkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig
 • Vraagt u een gehandicaptenparkeerkaart aan? Neem dan contact op via (0180) 330 300

Wat heb ik nodig

 • Uw geldige identiteitsbewijs
 • Een recente pasfoto die voldoet aan de pasfoto-eisen
 • Bewijs van medisch onderzoek

Wat moet ik doen

Neem contact op via (0180) 330 300 of stuur een e-mail naar administratieSL@zuidplas.nl.

Met u wordt besproken of een medische keuring noodzakelijk is en welke kosten aan de aanvraag verbonden zijn. Hierop ontvangt u het aanvraagformulier Gpk. U levert het ingevulde aanvraagformulier, voorzien van één pasfoto, in bij de afdeling Publiekszaken.

Hoeveel moet ik betalen

Keuringskosten

 • € 266,20 voor een keuring op het spreekuur bij de GGD of
 • € 113,74 voor een advies op basis van het dossier zoals dat bij de GGD bekend is.

U betaalt zelf 50% van de keuringskosten bij het indienen van een aanvraag.

Gehandicaptenparkeerkaart

 • Als u de gehandicaptenparkeerkaart krijgt toegekend betaalt u voor de kaart € 43,30

Houdt u er rekening mee dat u zowel bij goedkeuring van uw aanvraag, maar ook wanneer uw aanvraag wordt afgewezen, de keuringskosten dient te betalen. Wanneer u de parkeerkaart krijgt toegekend ontvangt u de betaalde keuringskosten wel terug.

Aanvullende informatie

Uw ingediende aanvraagformulier wordt doorgestuurd naar de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG) Holland Midden met het verzoek een medisch advies uit te brengen over de noodzaak van een GPK. Afhankelijk van de situatie nodigt de RDOG u uit om op gesprek te komen. Na een medisch onderzoek brengt de GGD uiteindelijk een advies uit.

Dit advies wordt aan de gemeente toegezonden. Aan de hand van dit advies maakt de gemeente, op grond van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, een besluit. Dit kan een toekennings- maar ook een afwijzings zijn. U heeft altijd de mogelijkheid om tegen dit besluit in bezwaar te gaan.