Gemeente Zuidplas heeft voor het eerst gemeentelijke erfgoedbeleid opgesteld in de vorm van de (ontwerp) Erfgoedvisie Verbindend Erfgoed. Het college hecht er belang aan om beleid voor de omgang met erfgoed te formuleren. Binnen haar gemeentegrenzen heeft Zuidplas namelijk bijzonder en ook echt uniek erfgoed. De historische bebouwing in de dorpskernen, de watertoren van de tapijtenfabriek, de steenovens, de molens, de boerderijen en de inrichting van het landschap vertellen ons het verhaal van het ontstaan van de gemeente en hoe onze voorouders hier hebben geleefd. Dat al dit erfgoed nog steeds tastbaar aanwezig is, is iets waar we erg trots op mogen zijn.

Samen dragen al deze losse erfgoedonderdelen bij aan de unieke, eigen identiteit en sfeer binnen Zuidplas.  

Behoud en beleven van erfgoed en historie van Zuidplas

Om deze reden presenteert het college van burgemeester en wethouders nu de Erfgoedvisie Verbindend Erfgoed. Deze visie is, naast de invulling van de wettelijke taken, gericht op het behoud van erfgoed en het zichtbaar en beleefbaar maken van de historie van Zuidplas. De gemeente ziet hierin niet alleen een taak weggelegd voor particulieren en verenigingen. Zij wil dit nadrukkelijk gezamenlijk op gaan pakken, waarbij ieder elkaar op verschillende vlakken helpt om kennis te delen en het erfgoed binnen de gemeente ook voor volgende generaties te behouden. 

Erfgoedvisie zes weken ter inzage

Op basis van de inspraakverordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de erfgoedvisie Verbindend Erfgoed met ingang van donderdag 8 oktober 2020 gedurende zes weken ter inzage ligt. Belanghebbenden en belangstellenden kunnen de 'Erfgoedvisie Zuidplas 2021 - 2026' raadplegen via deze pagina.