Een gemeente die aandacht besteedt aan kunst en cultuur is aantrekkelijker dan gemeenten waar minder te beleven valt. Zuidplas wil ook een gemeente zijn waar veel te beleven is op cultuurgebied. Onderzoek wijst uit dat cultuur noodzakelijk is voor de vorming van onze identiteit, voor de ontplooiing van mensen en voor de ontwikkeling van creativiteit. Daar kun je dus niet vroeg genoeg mee beginnen: thuis in de opvoeding, op het kinderdagverblijf, op scholen… maar ook daarna!

Cultuur verbindt en het biedt mensen plezier en voldoening, en dat  op zichzelf bevordert de gezondheid.

Het college van de gemeente Zuidplas vindt het belangrijk dat de cultuurvisie in co-creatie tot stand is gekomen. Daarom is deze cultuurvisie geschreven na een uitgebreide consultering van het culturele veld en het digitale inwonerspanel. De uitwerking is in samenwerking met het Cultuurplatform Zuidplas opgepakt.

Het recente 'Collegeprogramma 2018-2022' is een belangrijk uitgangspunt voor de actualisering van de vorige Cultuurvisie uit 2011. Het collegeprogramma stelt drie thema’s centraal:

  • Toekomstbestendigheid
  • Inclusieve samenleving
  • Verbindend bestuur. 

Deze centrale thema’s komen ook terug in deze cultuurvisie. Er zijn diverse ontwikkelingen in de samenleving die het culturele leven beïnvloeden. Rekening houdend met deze ontwikkelingen staan we een vernieuwend cultuurbeleid voor dat toekomstbestendig is en aansluit bij de behoeften van de inwoners. 

Te downloaden bestand(en)