In het collegeprogramma geeft het college van burgemeester en wethouders aan wat zij de komende jaren gaat doen en wil bereiken. Samen verder bouwen aan Zuidplas!

In de periode 2018-2022 bouwt het college verder aan een sterk en solide Zuidplas. Niet alleen, maar samen met de inwo­ners en ondernemers. Het college hecht aan een constructieve en open relatie waarbij ruimte is voor discussie over invulling van beleid. Met als doel: het goede doen voor de inwoners en ondernemers.