Werkzaamheden Bückeburgpark van start

Het Bückeburgpark was toe aan een opknapbeurt. Inmiddels is de aannemer gestart met de werkzaamheden. Zij voeren een ontwerp uit dat tot stand is gekomen in samenwerking met omwonenden. Als alles volgens plan verloopt kunnen we in juni 2023 genieten van een mooi, vernieuwd park.

Actieve rol omwonenden

Tijdens twee bijeenkomsten vervulden de omwonenden een zeer actieve rol, waarbij zij mooie oplossingen bedachten voor het park. Hiermee sluit het ontwerp beter aan op de wensen van de gebruikers van het park en dat is precies wat we willen bereiken met participatie. Zowel de omwonenden als de gemeente zijn dan ook erg blij met de uitkomsten van de participatie.

Wat gaan we doen: aanpassen wandelpaden, speelplek voor kinderen 6-12 jaar, plaatsen sportobjecten, diversiteit in beplanting en kleuren, 2 onderheide losloopvoorzieningen, plaatsen zitplekken in het park, plaatsen vlonders langs de waterkant. Werkzaamheden: start eind februari, einde naar verwachting juni 2024.

Trapveldje voor oudere jeugd

In het park komt bewust geen sport- en speelplek voor de oudere jeugd. Hier is het park te klein voor en bovendien is er in de buurt een trapveldje. De jeugd die hier gebruik van maakt, kond door middel van een QR-code op borden in het park hun mening geven over het bestaande trapveldje. En daar hebben zij goed gebruik van gemaakt.

Meer aandacht voor wandelaars

In het vernieuwde park zijn de wandelpaden aangepast en er komt geen fietspad. Hiermee willen we meer ruimte bieden aan voetgangers. In het park is straks ook de mogelijkheid te zitten op een bankje en op vlonders langs de waterkant te vertoeven. Aan kinderen en honden is ook gedacht, want voor hen zijn er ook speelmogelijkheden. Kortom, een park om van te genieten!

Meer informatie en contact

Heeft u een vraag over dit project? Neem dan contact op met projectleider Jack de Jong via (0180) 330 300 of jack.dejong@zuidplas.nl.