In 2024 voeren we werkzaamheden uit aan de Westringdijk. Daarbij passen we het fietspad aan om de veiligheid van fietser te vergroten. Om deze werkzaamheden later in het jaar uit te kunnen voeren, is het nodig in maart 2024 een aantal bomen te kappen aan de Ringvaartlaan.

Kappen voor het begin broedseizoen

Het is belangrijk de bomen te kappen voordat het broedseizoen begint. De aannemer start daarom eind maart met de werkzaamheden en is naar verwachting begin april klaar. Voor elke boom die wij kappen, plaatsen wij op een later moment een boom terug in de buurt van de gekapte bomen. 
 

Deze werkzaamheden staan los van de plannen voor het Europalaanpark.

Werkzaamheden Westringdijk

Op dit moment bereiden we de herinrichting voor van het deel van de Westringdijk tussen de rotonde aan de Europalaan en het viaduct over de A20. Hierbij passen we gedeeltelijk het fietspad aan. In de nieuwe situatie steken fietsers niet meer op verschillende punten over en dit is overzichtelijker en daardoor veiliger voor al het verkeer. Deze werkzaamheden starten rond de zomer van 2024.  Het conceptplan is gereed. Dit plan is te zien op bijgaande tekening 'Conceptplan werkzaamheden Westringdijk'. Als de plannen definitief zijn zullen we u hierover verder informeren