Beth San is een zorginstelling in onder meer Moerkapelle. Uit een eerder woonbehoefteonderzoek is naar voor voren gekomen dat er een grote vraag is naar identiteitsgebonden zorg in de buurt. In het verleden is op de locatie van Beth San in Moerkapelle al een eerste fase nieuwbouw gerealiseerd. Beth San wil nu de laatste fase gaan realiseren met de bouw van een appartementencomplex.

Met het realiseren van 70 nieuwe appartementen naast het woonzorgcentrum Beth San kunnen alle (toekomstige) doelgroepen worden bediend. En kan worden bijgedragen aan een goede leefbaarheid. De woningen zijn nieuw, duurzaam en levensloopbestendig met mooie voorzieningen in een groene en dorpse omgeving. Ze worden ontwikkeld door projectontwikkelaar Cedrah.

In februari 2022 werd de anterieure overeenkomst gesloten tussen de gemeente Zuidplas en initiatiefnemer Cedrah. Met het sluiten van deze overeenkomst tussen Cedrah en de gemeente Zuidplas zijn er afspraken vastgelegd en is het kostenverhaal wettelijk geregeld. Meer informatie hierover vindt u in het persbericht 'Ondertekening anterieure overeenkomst Cedrah en Zuidplas' van 17 februari 2022. Om de nieuwe appartementen te kunnen bouwen moet het huidige bestemmingsplan worden gewijzigd. Na de online informatieavond in maart 2022 is hiervoor de bestemmingsplanprocedure gestart.

In het bestand 'Vragen-en antwoordenlijst informatiebijeenkomst Beth San 10 maart 2022' kunt u de vragen die gesteld zijn tijdens de informatieavond van 10 maart 2022 met beantwoording bekijken.

Stand van zaken

Voor dit plan is een gecoördineerde procedure gebruikt, waarbij de omgevingsvergunning gelijk met het bestemmingsplan ter inzage is gelegd. Met ingang van donderdag 19 januari 2023 heeft het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpomgevingsvergunning voor het project Beth San gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er werd een zienswijze ingediend. Deze zienswijze wordt van beantwoording voorzien in een zogenaamde ‘nota van zienswijzen’. Deze nota wordt na behandeling voorgelegd voor besluitvorming. De gemeenteraad heeft op 13 februari 2024 positief besloten op het bestemmingsplan. Op het vastgestelde bestemmingsplan zijn geen beroepen ingediend bij de Raad van State. Daarmee is het bestemmingsplan nu onherroepelijk. Cedrah kan dus nu aan de slag met de (voorbereiding van de) bouw!

Planning

De planning wordt beïnvloed door verschillende factoren en is daarom onder voorbehoud van wijzigingen. De huidige planning is als volgt:

  • Q1 2023 - Q1 2024: bestemmingsplanprocedure
  • Q1- Q4 2024: bouwvoorbereiding door Cedrah
  • Vanaf Q2 2025: bouw woningen

Voor de meest recente planning verwijzen wij u naar: www.nieuwbouwbethsan.nl.

Informatieavond 10 maart 2022

Online informatieavond 10 maart 2022

Op donderdagavond 10 maart 2022 organiseerden wij een online informatiebijeenkomst om de omwonenden het architectonisch plan te presenteren. Hieronder kunt u de opname van deze bijeenkomst bekijken. 

Presentatie informatieavond 10 maart

Tijdens de informatieavond van 10 maart 2022 is ook een presentatie getoond, als u deze wilt terugkijken kunt u dit doen via www.youtube.com

Informatieavond 26 augustus 2020

Om u te informeren over de ontwikkeling van de laatste fase van het appartementen complex Beth San, organiseerden wij een online informatieavond op woensdag 26 augustus 2020.

Maar liefst 40 deelnemers deden mee aan deze digitale bijeenkomst Beth San. Vanuit een studio in het gemeentehuis in Nieuwerkerk aan den IJssel, was er interactie met vraag en antwoord, tussen sprekers en deelnemers. Vele vragen werden gesteld en beantwoord. De meest voorkomende vragen gingen over parkeergelegenheid en privacy, met name vanaf de Pinksterbloemstraat.

Uitzending terug kijken

Als u de uitzending graag wil terugzien, kan dat hier.

Vragen of meer informatie

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider van de gemeente, Suzanne Bouwman-Wassenaar, via projectbureau@zuidplas.nl of via (0180) 330 300.