Beleid, toezicht en handhaving

Sinds 2016 wordt er door gemeente Zuidplas bestuurlijk gehandhaafd. Hiervoor is gekozen aangezien strafrechtelijk optreden niet altijd mogelijk is en bestuurlijk handhaving meer mogelijkheden biedt. Er wordt ingezet op herstel van de situatie en de gemaakte kosten worden verhaald op de overtreder.

Degene die verantwoordelijk is voor de overtreding ontvangt een beschikking van de gemeente waarin wordt aangegeven dat de gemeente een overtreding heeft geconstateerd en dat uit onderzoek voldoende aannemelijk is geworden dat de betreffende persoon hiervoor verantwoordelijk is. Ook wordt in de brief aangegeven op welke manier de gemeente zal optreden tegen de overtreding en dat de gemaakte kosten op de overtreder worden verhaald.

Niet eens met het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuurs­recht kan de overtreder  binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit schriftelijk bezwaar aantekenen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas, Postbus 100, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Via deze link gaat u direct naar de pagina 'Bezwaar maken'.

Deze beleidsnota bevat het toezichts- en handhavingsbeleid op het gebied van omgevingsrecht, Algemene plaatselijke verordening (APV) en bijzondere wetten van de gemeente Zuidplas voor de periode 2016 - 2020. Dit beleid vervangt het beleid van de voormalige gemeenten Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen-Moerkapelle.