Het kan voorkomen dat u de gemeentelijke aanslag afvalstoffenheffing/vastrecht niet kunt betalen. U kunt de gemeente dan vragen om kwijtschelding. Kwijtschelding is in de gemeente Zuidplas alleen mogelijk voor de aanslag afvalstoffenheffing/vastrecht.

Let op

  • Heeft u vorig jaar om kwijtschelding gevraagd en is deze toegewezen en is uw situatie ongewijzigd? Dan hoeft u niet opnieuw een verzoek in te dienen.
  • Voor de aanslag voor het legen van uw huisvuilcontainer of de kosten voor het openen van de ondergrondse huisvuilcontainers kunt u geen kwijtschelding aanvragen.
  • Wanneer u een verzoek indient voor kwijtschelding, krijgt u uitstel van betaling. Dit geldt alleen voor de aanslag afvalstoffenheffing/vastrecht. Voor de andere aanslagen, bijvoorbeeld de aanslag voor de hondenbelasting, die u heeft ontvangen heeft u geen uitstel van betaling.

Of u in aanmerking komt voor kwijtschelding, hangt af van uw persoonlijke financiële situatie.

U krijgt geen kwijtschelding van de aanslag afvalstoffenheffing/vastrecht als:

  • *U voldoende vermogen heeft om de aanslag te betalen;
  • *U voldoende inkomen heeft om de aanslag te betalen;
  • Uw eigen woning een overwaarde heeft;
  • U een of meerdere auto’s op uw naam heeft, die jonger zijn dan 9 jaar, tenzij u kunt aantonen dat uw auto(‘s) onmisbaar is/zijn; Ook het merk van de auto speelt een rol in het wel/niet in aanmerking komen voor kwijtschelding.

De gemeente berekent op basis van gegevens van UWV, RDW, Belastingdienst of u voor kwijtschelding in aanmerking komt.

*Voor meer uitleg over 'voldoende vermogen/inkomen' gaat u naar de website www.inlichtingenbureau.nl(externe link). Hier worden de normbedragen verder toegelicht.

Wat moet ik doen?

Zodra u de aanslag gemeentelijke aanslag afvalstoffenheffing/vastrecht heeft ontvangen vraagt u daarvoor kwijtschelding aan via onderstaand formulier. Op dit formulier vult u uw naam, adres en woonplaats en Burgerservicenummer (BSN) in, beantwoord u twee vragen met ja of nee. U hoeft geen stukken bij het formulier te voegen.

Direct kwijtschelding aanvragen

U kunt ook langskomen bij de receptie van het gemeentehuis, in Nieuwerkerk aan den IJssel om dit formulier af te halen, of het formulier telefonisch aanvragen via (0180) 330 300.

Vul het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in en stuur het op naar:

  • Gemeente Zuidplas, Postbus 100, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel.

Hoe werkt het?

Kwijtschelding toegewezen

Als u voor kwijtschelding in aanmerking komt, dan hoeft u verder niets te doen. U ontvangt hierover een brief van de gemeente.

Kwijtschelding afgewezen

Als uw verzoek om kwijtschelding wordt afgewezen, dan moet u de aanslag betalen. U doet dit, zodra u de brief met de afwijzing heeft ontvangen. U kunt het aanslagbedrag overmaken op bankrekeningnummer:

  • NL72BNGH028.51.44.235, onder vermelding van het aanslagbiljetnummer

Het is mogelijk hiervoor een betalingsregeling te treffen. U kunt bellen naar (0180) 330 300 of een e-mail sturen onder vermelding van ‘Betalingsregeling’ naar gemeente@zuidplas.nl.

Automatische incasso

Als uw verzoek om kwijtschelding wordt afgewezen en u heeft de gemeente gemachtigd om gemeentelijke belastingen automatisch van uw bankrekening af te schrijven dan hoeft u verder niets te doen. De aanslag afvalstoffenheffing/vastrecht wordt dan automatisch in tien maandelijks opeenvolgende termijnen van uw bankrekening afgeschreven.

Hoe lang duurt het?

Houdt u er rekening mee dat de gemeente minimaal twee maanden nodig heeft om een beslissing te nemen over uw kwijtscheldingsverzoek.