Mozaïek Wonen en de gemeente Zuidplas hebben met elkaar vergaande afspraken gemaakt over de complete make-over van de ‘50er-jarenwijk in Moordrecht. Deze wijk ligt ingeklemd tussen de Sluislaan en de Oost Waalstraat in Moordrecht. Tussen 2022 en 2029 wordt deze wijk in Moordrecht aangepakt. Er komt een toekomstbestendige woonwijk met passende sociale huisvesting voor honderden alleenstaanden, kleine en grote gezinnen en ouderen. De openbare ruimte krijgt een compleet nieuwe vormgeving en er komen circa honderd extra parkeerplaatsen. Het college stelt de gemeenteraad voor € 3 miljoen investeringskrediet beschikbaar te stellen om dit mogelijk te maken.

Circa 184 nieuwe woningen

In het gezamenlijke plan is sprake van de bouw van circa 184 nieuwe woningen. Hier staat tegenover de sloop van minder woningen. Op die manier kan Zuidplas beter voldoen aan de grote vraag in de gemeente naar vooral sociale huurwoningen. Bovendien kunnen de nieuwe woningen een extra beweging op gang brengen in de huizenmarkt van Moordrecht. Dit komt uiteindelijk weer ten goede aan de starters op de woningmarkt.

De huidige bewoners van de wijk krijgen een passende woning aangeboden door Mozaïek Wonen. Bewoners kunnen, als zij dat willen, ook weer terugkeren naar de wijk als de nieuwbouwwoningen zijn opgeleverd.

Mozaïek Wonen heeft een aparte projectwebsite met informatie over de ’50er-jarenwijk: www.jaren50wijkmoordrecht.nl(externe link).

Planning

  • 3e-4e kwartaal 2023:  bouwrijp maken fase 1 en voorbereidende werkzaamheden Sluislaan
  • 4e kwartaal 2023:  sloop fase 2
  • 2e kwartaal 2024: start nieuwbouwfase 1
  • 4e kwartaal 2025: oplevering nieuwbouwfase 1

De planning wordt beïnvloed door diverse factoren, zoals bijv. marktontwikkelingen en beroepen bij RvS, en is daarom onder voorbehoud van wijzigingen.

Communicatie en participatie

De omgeving wordt regelmatig geïnformeerd over de ontwikkelingen in het project. Dit doen wij samen met Mozaïek Wonen via onder meer deze webpagina en de projectwebsite van Mozaïek Wonen. Ook worden er informatieavonden georganiseerd over de voortgang van de plannen wanneer er ontwikkelingen zijn.

Tijdens de informatieavond op 6 juli 2023 ontvingen de bewoners informatie over de eerste schetsen van het inrichtingsplan en over de schetsontwerpen van de bouwplannen voor fase 1 van de wijk. Ook werden er impressies getoond van de toekomstige wijk. Het was een drukbezochte bijeenkomst met veelal positieve reacties.

Informatieavond 6 juli 2023

Op donderdag 6 juli 2023 organiseerden Mozaïek Wonen en de gemeente Zuidplas een inloopbijeenkomst over het plan voor de ‘50er-jarenbuurt. Tijdens deze bijeenkomst ontvingen de bezoekers informatie over de eerste schetsen van het inrichtingsplan en over de schetsontwerpen van de bouwplannen van fase 1 van de wijk. Ook werden er impressies getoond van de toekomstige wijk. Verspreid over een drietal uren werd de bijeenkomst bezocht door geïnteresseerde bezoekers met veelal positieve reacties. Er werden vragen gesteld en goede gesprekken gevoerd. Het was een doorgaand verloop van bezoekers op een drukbezochte bijeenkomst.

Benieuwd naar de schetsen? Bekijk of download deze dan hier '50er-jarenwijk – concepten juli 2023.

Informatieavond 16 maart 2021

Op 16 maart 2021 organiseerden gemeente Zuidplas en Mozaïek Wonen een online informatieavond over de ontwikkelingen rondom de ‘50er-jarenwijk. Tijdens deze informatieavond werden inwoners en geïnteresseerden geïnformeerd over de ontwikkelingen en het beeldkwaliteitsplan.

De antwoorden op de vragen naar aanleiding van deze informatieavond, kunt u hier bekijken of downloaden 'Vragen en antwoorden 50 jarenwijk - 16 maart 2021'.

Terugkijken

Als u niet in de gelegenheid was om de informatieavond live te volgen, kunt u hieronder de opname van deze avond terugkijken.

Uitspraak Raad van State

Op 6 december 2023 maakte de Raad van State de uitspraak bekend over het beroep tegen het bestemmingsplan '50er-jarenbuurt. De uitspraak houdt in dat de plannen voor woningbouw in de '50er-jarenbuurt door kunnen gaan, met uitzondering van het plandeel voor de hoek van de Drost IJsermansingel. Dit betekent dat Mozaïek Wonen kan starten met de bouw van het merendeel van de woningen. Voor het plandeel hoek Drost IJsermansingel stellen de gemeente Zuidplas en Mozaïek Wonen een nieuw omgevingsplan op.

Meer informatie vindt u in het persbericht van de gemeente Zuidplas en Mozaïek Wonen 'Raad van State uitspraak '50er-jarenbuurt - persbericht'.

Rectificatie artikel 'Moordrecht onder het vergrootglas', Hart van Holland-Zuidplas

In de online-krant Hart van Holland-Zuidplas (wk 6) verscheen het artikel ‘Moordrecht onder het vergrootglas’. Hierin staat de volgende tekst: "De herontwikkeling van de jarenvijftigwijk ligt al een tijdje stil, nadat de Raad van State een streep zette door de zesde woonlaag die op diverse plekken in de wijk gewenst wordt door woningcorporatie Mozaïek. De plannen liggen nu opnieuw op tafel."

Deze informatie is onjuist. Hierbij geven we de volgende opmerkingen en redenen:

  • De herontwikkeling ligt niet stil en heeft ook niet stilgelegen sinds de uitspraak van de Raad van State (RvS).
  • De RvS heeft geen streep gezet door een zesde woonlaag. Daarnaast is er sprake van slechts één gebouw met zes woonlagen en niet meerdere.
  • Er liggen niet meerdere plannen opnieuw op tafel.
  • De RvS heeft het beroep van de bezwaarmakers afgewezen, op één punt na, namelijk het plandeel voor de hoek van de Drost IJsermansingel. Op dit punt is het beroep van de bezwaarmakers toegewezen.
  • De RvS heeft hierbij geen oordeel uitgesproken over de hoogte van het gebouw in dit plandeel, maar geoordeeld dat de stedenbouwkundige onderbouwing niet voldoende zorgvuldig is geweest.
  • De gemeente Zuidplas en Mozaïek Wonen gaan daarom in de komende periode samen een nieuw omgevingsplan voor (alleen) dit plandeel: de hoek van de Drost IJsermansingel, opstellen. 

Start werkzaamheden februari 2024

Mozaïek Wonen kan van start met de bouw van de 1e fase van de woningen. Hiervoor vangen de verdere voorbereidingen eind februari 2024 aan. Dit houdt in dat de voorbelasting van de grond wordt verwijderd, dat er kabelwerkzaamheden gaan plaatsvinden en er wijzigingen in de verkeerssituatie worden doorgevoerd. Meer hierover leest u meer in de 'Bewonersbrief werkzaamheden en verkeersaanpassingen' van januari 2024.

Vragen of meer informatie

Wilt u meer informatie over de ‘50er-jarenwijk? Kijk dan op de projectwebsite van Mozaïek Wonen www.jaren50wijkmoordrecht.nl(externe link) of mail naar projectbureau@zuidplas.nl.