Zuidplas en Waddinxveen sluiten intentieovereenkomst om mobiliteitsopgaven samen aan te pakken

Zuidplas en Waddinxveen sluiten intentieovereenkomst om mobiliteitsopgaven samen aan te pakken

In een intentieovereenkomst hebben gemeente Zuidplas en gemeente Waddinxveen afspraken gemaakt over de gezamenlijke aanpak voor kansen op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid. Beide gemeenten zien raakvlakken bij onder andere de ontsluiting van het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein Doelwijk II (in Zuidplas) naast bestaand bedrijventerrein Doelwijk I (in Waddinxveen).

Ontwikkeling van bedrijventerrein Doelwijk II

De gemeente Zuidplas werkt aan de ontwikkeling van een compleet nieuw dorp waarvoor op 14 mei jl. het bestemmingsplan door de gemeenteraad is vastgesteld. Onderdeel van dit bestemmingsplan zijn, naast woningen, voorzieningen en ruimte voor recreatie, ook twee bedrijventerreinen. Doelwijk II, één van deze bedrijventerreinen, wordt ontsloten door het naastgelegen bedrijventerrein Doelwijk I dat binnen de grenzen van Waddinxveen ligt en in eigendom is van Ontwikkelingsmaatschappij Distripark A12 B.V.

Gezamenlijke aanpak voor deelopgaven mobiliteit en bereikbaarheid

Naast de ontwikkeling van het Middengebied liggen er meer kansen om de bereikbaarheid in de directe omgeving van het gebied te verbeteren. Zoals de aanpak van de knoop N219, A12 en N453 (inclusief Bredeweg), de verlenging van de N457 in de noordelijke richting (‘N207-zuid’) en het verbeteren van de fietsverbindingen tussen het Vijfde Dorp en station Waddinxveen Triangel. Dit heeft geleid tot het sluiten van een intentieovereenkomst tussen beide gemeenten, waarin een gezamenlijke aanpak wordt voorgesteld voor verschillende deelopgaven op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid.