De gemeente bepaalt elk jaar de waarde van uw woning, bedrijfspand of grond. Dit is de WOZ-waarde. De gemeente gebruikt de WOZ-waarde om te bepalen hoeveel onroerende-zaakbelasting (OZB) u moet betalen. Ook heffingen van het Rijk en waterschap worden berekend met de WOZ-waarde.

Hoe werkt het

  • De gemeente verdeelt woningen in groepen. Een groep bestaat uit vergelijkbare woningen. Zij lijken op elkaar door ligging, bouw en de toestand van het onderhoud.
  • Een taxatiebureau of de gemeente bepaalt de waarde.
  • Eén of een aantal woningen wordt beoordeeld. De andere woningen krijgen dezelfde waarde.
  • De WOZ-waarde is de waarde van de onroerende zaak op 1 januari van het jaar vóór het belastingjaar. Deze datum heet de waardepeildatum.

Wat moet ik doen

Op de website van WOZ-waardeloket kunt u de vastgestelde waarde van uw onroerende zaken bekijken

Direct een WOZ-waarde opvragen

Taxatieverslag

Bent u belanghebbende van een onroerende zaak? En staat de aanslag gemeentebelastingen/kennisgeving van WOZ-waarde op uw naam? Dan kunt u uw aanslag gemeentebelastingen en het taxatieverslag inzien via mijn.overheid.nl(externe link) (om in te loggen heeft u een geactiveerd DigiD-account nodig)