Wat is het?

De gemeente bepaalt elk jaar de waarde van uw huis, gebouw, perceel of grond. Dit wordt de 'waardering onroerende zaken' (WOZ) genoemd, de WOZ-waarde. De gemeente gebruikt deze waarde om te bepalen hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB) u moet betalen.

Hoe werkt het?

  • De gemeente verdeelt woningen in groepen. Een groep bestaat uit vergelijkbare woningen. Zij lijken op elkaar door ligging, bouw en de toestand van het onderhoud;
  • Een taxatiebureau of de gemeente bepaalt de waarde;
  • Eén of een aantal woningen wordt beoordeeld. De andere woningen krijgen dezelfde waarde;
  • De WOZ-waarde is de waarde van de onroerende zaak op 1 januari van het jaar vóór het belastingjaar. Deze datum heet de waardepeildatum.

Wat moet ik doen?

Op de website van WOZ-waardeloket kunt u de vastgestelde waarde van uw onroerende zaken bekijken

Direct een WOZ-waarde opvragen