De gemeente Zuidplas heeft in Nieuwerkerk aan den IJssel en Moordrecht diverse woonwagenstandplaatsen in eigendom. Deze woonwagenstandplaatsen worden verhuurd. Huurders dienen zelf te beschikken over een woonwagen die geschikt is voor de betreffende standplaats. 

Om in aanmerking te komen voor een woonwagenstandplaats, heeft u een huisvestingsvergunning voor die standplaats nodig. Voor een huisvestingsvergunning gelden bepaalde voorwaarden. Deze zijn opgenomen in de 'Huisvestingsverordening 2019 Gemeente Zuidplas'.

Hoe werkt het

Volgordebepaling

Voor de toewijzing van een standplaats staan in de huisvestingsverordening toewijzingsregels opgenomen. De volgende categorieën komen in aanmerking in de navolgende rangorde: 

  • Een huishouden dat op een woonwagenstandplaats in de gemeente woont, in het bezit is van een huisvestingsvergunning voor die standplaats, behoort tot de traditionele doelgroep en deze standplaats moet ontruimen vanwege opheffing of verkleining van de locatie
  • Een huishouden dat op een woonwagenstandplaats in de gemeente woont, in het bezit is van een huisvestingsvergunning voor die standplaats, behoort tot de traditionele doelgroep en wiens sociale omstandigheden van zodanig ernstige aard zijn dat verhuizing van de huidige standplaats in de gemeente naar een andere standplaats is geboden. Aan te tonen door een verklaring van een officiële hulpverlenende instantie of de GGD
  • Een meerderjarig kind, inwonend in een woonwagen bij familie in de eerste graad die zijn hele leven woonachtig is geweest op een woonwagenlocatie in de gemeente, aan te tonen door registratie in de gemeentelijke basisregistratie personen
  • Een meerderjarig kind, inwonend in een woonwagen bij familie in de tweede graad die zijn hele leven woonachtig is geweest op een woonwagenlocatie in de gemeente, aan te tonen door registratie in de gemeentelijke basisregistratie personen
  • Een huishouden die behoort tot de traditionele doelgroep en die in de gemeente in een woonwagen op een standplaats woont of heeft gewoond, waarbij de woningzoekende die een standplaats leeg achterlaat, voorgaat op de woningzoekende die geen standplaats leeg achterlaat
  • Overige huishoudens die een standplaats zoeken, waarbij degenen die in de gemeente wonen voorrang hebben op degenen die buiten de gemeente wonen.

Indien er meer kandidaten binnen eenzelfde prioriteit zijn, geniet de oudste in leeftijd voorrang. Hiervoor telt de leeftijd van het oudste lid dat tot dat huishouden behoort.

Verantwoording toewijzing standplaats

In november 2020 is de standplaats Hoofdweg-Noord 1b Nieuwerkerk a/d IJssel gepubliceerd. In totaal hebben 10 kandidaten zich ingeschreven voor een huisvestingsvergunning voor de woonwagenstandplaats aan de Hoofdweg-Noord 1b in Nieuwerkerk a/d IJssel. Op grond van artikel 20 en 21 van de Huisvestingsverordening Gemeente Zuidplas 2019 is deze begin februari 2021 toegewezen aan de eerste kandidaat.

Meer informatie of vragen

Heeft u vragen of wenst u meer informatie, neem dan contact op met de gemeente via (0180) 330 300 of gemeente@zuidplas.nl.