Een inventarisatie van de verkeersborden in onze gemeente laat zien dat er op veel plekken plaats is voor verbeteringen. Denk hierbij onder andere aan borden die niet meer goed zichtbaar zijn, scheef staan of onduidelijk zijn. Maar ook het bijplaatsen of verduidelijken van borden als deze niet in overeenstemming zijn met de geldende verkeersmaatregelen.

Planning

De werkzaamheden in de kernen Moerkapelle en Zevenhuizen zijn afgerond. De komende periode volgen de kernen Moordrecht en Nieuwerkerk aan den IJssel.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over deze werkzaamheden dan kunt u contactopnemen met de heer B. de Haas via (0180) 330 300.