Raadsleden werken ook samen in werkgroepen. Het kan dan gaan om thema’s die specifiek het functioneren van de raad raken of daarop betrekking hebben. Het kan ook zijn dat een werkgroep voorbereidend werk verricht bij de uitwerking van ontwikkelingen die bijvoorbeeld voor een grote omslag gaan zorgen, zoals bijvoorbeeld bij grondexploitaties. Een werkgroep heeft over het algemeen een tijdelijk karakter. 
 
Op dit moment heeft de gemeenteraad onderstaande werkgroepen:

Werkgroep Opfrissen lokale democratie

De werkgroep Opfrissen Lokale Democratie heeft als taak het toetsen van de ervaringen van raadsleden en het toetsen van de werking van inzet van raadsinstrumenten, zoals bijvoorbeeld inwonersparticipatie. Verder toetst de werkgroep de effectiviteit en efficiency van raadsinstrumenten voor inwoners en gemeente. Het bestaan van de werkgroep is gekoppeld aan de Quick Scan Lokale Democratie.

Leden werkgroep

  • Pien Meppelink (CDA)
  • Rina Schuil – Stoorvogel (CU/SGP)
  • Chantal Bon – van de Griek (D66)
  • Loura Boogerman (VVD)
  • Serena Baas - Rodenburg (SP)
  • Sep Pouwels (Groep Pouwels)
  • Naomi den Hollander (PvdA/GroenLinks)