Welstandsvrij tenzij…

Zuidplas heeft er voor gekozen om meer gebieden welstandsvrij te maken. Daarbij hanteert ze het principe van ‘welstandsvrij tenzij...’. Dat betekent dat de gemeente in principe welstandsvrij is. Uitzondering daarop zijn kwetsbare gebieden.

Welke gebieden zijn kwetsbaar:

  • Herkenbare structuren en cultuurhistorische elementen
  • Dorpskernen en centrumgebieden
  • Gevoelige objecten als begraafplaatsen

Slechts twee regimes: zwaar regime en welstandsvrij

Bekijk op de de afbeelding 'kaart - twee welstandsregimes' de verdeling tussen het zware welstandsregime (paars) en welstandsvrij (groen) zien.

Deze lijkt een gelijke verdeling weer te geven. Het is echter zo dat het overgrote deel van de bestaande bebouwing en te ontwikkelen plannen in welstandsvrij vallen en het zware regime op de open en relatief lege polders ligt en andere landschappelijke en cultuurhistorische elementen met een lager ontwikkelpotentieel.