Nota Omgevingskwaliteit Zuidplas

De Nota Omgevingskwaliteit Zuidplas vervangt de Welstandsnota Zuidplas 2015.

De Nota Omgevingskwaliteit Zuidplas vormt de basis van ons ruimtelijk kwaliteitsbeleid en geeft duidelijkheid over hoe we in Zuidplas met de kwaliteit van (nieuwe) ruimtelijke initiatieven omgaan. Een goede omgevingskwaliteit is een kans en van belang voor ons allemaal. Het gaat om een aangename woonomgeving, om de aantrekkelijkheid voor recreatie en om de economische voordelen voor een duurzaam vestigingsklimaat voor ondernemers.

De nota dient als volgt gelezen te worden:

  1. als bron van informatie en inspiratie;
  2. voor de begeleiding van een initiatief om initiatiefnemers te stimuleren;
  3. als beoordelingskader bij vergunningplichtige activiteiten en voor handhaving, bijvoorbeeld bij excessen.

In de bijlagen is te vinden welke regieniveaus er gelden binnen de gemeente. In de nota wordt ingegaan op het beoordelingskader per regieniveau en wat dit voor initiatieven betekent.

Bijlagen