Herstelwerkzaamheden Vlietkade afgerond

Al een paar jaar lagen aan de Vlietkade in Zevenhuizen betonplaten na werkzaamheden van de nutspartijen. Vooral voor fietsers was dit geen veilige situatie. Daarom was het nodig deze betonplaten te vervangen voor asfalt. Vorige week rondde de aannemer deze werkzaamheden af en konden omwonenden en recreanten eindelijk weer gebruik maken van een veilige en comfortabele weg.

Deze klus was nog niet zo eenvoudig. In dezelfde periode is op de Vlietkade namelijk ook glasvezel aangelegd en het trafostation inclusief kabels van Liander is verplaatst. Er was dus tijd nodig om dit op elkaar af te stemmen. Maar hiermee is wel overlast op andere momenten voorkomen en dat is wel zo fijn voor omwonenden en recreanten.

Rekening gehouden met de herinrichting in de toekomst

Ondertussen zijn we ook bezig met plannen voor de herinrichting van de Vlietkade. Het vervangen van de betonplaten was echt nodig en we konden dus niet wachten op het definitief maken van deze plannen. We hebben er uiteraard wel rekening mee gehouden dat we op een later moment weer werkzaamheden uitvoeren aan de weg. Daarom heeft de aannemer nog niet de bovenlaag van het asfalt aangebracht. Dit gebeurt pas bij de herinrichting. Hiermee voorkomen we dat we materialen weer moeten verwijderen en weggooien. Dat zou immers zonde zijn.

Herinrichting Vlietkade

Nadat het voorlopig ontwerp van de Vlietkade in januari 2023 is besproken met de omgeving zijn wij aan de slag gegaan met de opmerkingen die gemaakt zijn. Dit was niet eenvoudig, want de meningen liepen over sommige onderdelen flink uiteen. We verwachten eind maart 2024 het aangepaste ontwerp van de Vlietkade voor te kunnen leggen aan de omgeving. Opmerkingen die in het verleden op het voorlopig ontwerp zijn gegeven en onze antwoorden daarop kunt u samen met het aangepaste ontwerp op deze pagina bekijken. Alleen nieuwe aandachtspunten vanuit de omgeving – die in het verleden niet eerder opgemerkt zijn - nemen we mee in het definitieve ontwerp.

Peilscheiding tussen water en woningen

Naast de herinrichting van de Vlietkade is er vanuit het Hoogheemraadschap de opgave van een peilscheiding. Daarmee wordt bedoeld dat het peil in de Vliet niet de veiligheid van de lager gelegen woningen aan de Vlietkade mag bedreigen. De oplossing kan zijn om tussen de Vliet en de woningen een soort van dijk te realiseren zodat het water niet zomaar de woningen kan bereiken. Dit doen we in overleg met het Hoogheemraadschap en het Recreatieschap Rottemeren. Op dit moment bespreken we een mogelijke oplossing met verschillende partijen.

Communicatie

Via deze projectpagina houden we u op de hoogte over de herinrichting van de Vlietkade en de aanpassingen die wij doen aan het Voorlopig Ontwerp. Ook leggen we hier uit waarom we voor de aanpassingen kiezen. Het Definitief Ontwerp kunt u op deze pagina bekijken als dat klaar is.

Heeft u vragen die niet kunnen wachten tot het moment dat het aangepaste ontwerp klaar is? Neem dan contact op met Frank van Meurs via telefoonnummer (0180) 330 300 of stuur een e-mail naar frank.vanmeurs@zuidplas.nl.