Zuidplas is een groene oase van rust en ruimte waar het prettig wonen en werken is, in een steeds drukker wordende en steeds meer verstedelijkte Randstad. De polders, de uitgestrektheid, de cultuurhistorie, het groen en het water maken Zuidplas aantrekkelijk.

Zuidplas wil zich nog sterker gaan neerzetten als gemeente met een plezierig woon, leef- en werkklimaat. Sport, ontspanning en recreatie zijn hierbij belangrijke elementen. Ook ondernemers hebben belang bij een recreatief aantrekkelijk Zuidplas, omdat recreanten graag gebruik maken van hun voorzieningen. Zuidplas wil uitnodigend zijn naar (potentiële) bezoekers, waarbij de focus ligt op mensen die binnen een fietsafstand van 25 kilometer om de gemeente heen wonen.

De gemeente legt in deze visie de nadruk op recreatie; de gemeente is immers vooral een belangrijke bestemming voor een recreatief bezoek vanuit de regio. Er is namelijk een duidelijke wisselwerking tussen de stad en de groene buitenruimte. Deze visie geeft voor de komende 10 jaar aan welke doelen de gemeente wil bereiken, waar haar prioriteiten liggen en waar ze mee aan de slag gaat. De gemeente staat hierin niet alleen, maar werkt juist graag samen met ondernemers en inwoners aan een aantrekkelijker en duurzamer Zuidplas.