Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of organisaties kunnen om een VOG vragen. Bijvoorbeeld als u in de kinderopvang of het onderwijs gaat werken, maar ook als u een wapenvergunning aanvraagt.

Aan de balie

Als u door een medewerker aan de balie geholpen wilt worden maakt u een afspraak.

Afspraak maken

Hoeveel moet ik betalen

 • Voor een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) betaalt u € 41,35

Bij betalingen aan de balie betaalt u bij voorkeur met Pin.

Hoe werkt het

Leraren, taxichauffeurs en mensen die werken in de kinderopvang moeten een VOG hebben. U kunt ook een VOG nodig hebben, omdat:

- een toekomstige werkgever hierom vraagt
- u vrijwilligerswerk wilt doen en de organisatie hierom vraagt
- u zzp'er bent en een opdrachtgever hierom vraagt
- u een visumaanvraag doet
- u lid wilt worden van een schietvereniging
- u verhuist naar het buitenland

Justis(externe link) is de overheidsorganisatie die alle aanvragen voor een VOG behandelt.

Als u geen strafbare feiten hebt gepleegd, krijgt u de VOG.

Als u wel strafbare feiten hebt gepleegd, is verder onderzoek nodig. Justis bekijkt of de strafbare feiten belangrijk zijn voor de aanvraag. Als deze niet van belang zijn, krijgt u de VOG alsnog. U kunt zelf kijken of u voor een VOG in aanmerking komt. Justis ontwikkelde hiervoor de VOG-check(externe link). Deze check berekent  of u een hoge, gemiddelde of lage kans hebt op een VOG. Deze check is anoniem. Uw gegevens worden niet opgeslagen..

Wat moet ik doen

VOG online aanvragen

Een organisatie die u om een VOG vraagt, kan dit ook online doen. U hoeft dan niet bij de gemeente langs te gaan. De online aanvraag is goedkoper dan een aanvraag via de gemeente en verloopt via de aanvragende organisatie.

 • U krijgt een e-mail met een link naar een webapplicatie;
 • Log in met uw DigiD;
 • Nadat u uw gegevens hebt ingevuld kunt u direct betalen via iDEAL;
 • U krijgt schriftelijk bericht of u de VOG krijgt.

Aan de balie

Als u door een medewerker aan de balie geholpen wilt worden maakt u een afspraak.

Afspraak maken

U kunt het Aanvraagformulier VOG NP(externe link) downloaden bij Justis. Soms krijgt u het formulier al van uw toekomstige werkgever.

 • Vul de gegevens in;
 • Onderteken het formulier;
 • Lever het formulier persoonlijk in bij de gemeente waar u woont (bij betalingen aan de balie betaalt u bij voorkeur met Pin);
 • U krijgt schriftelijk bericht of u de VOG krijgt.

VOG via machtiging aanvragen

Iemand anders mag de VOG ook voor u aanvragen. U moet deze persoon dan wel machtigen. Geef in een machtigingbrief aan wie u machtigt om de VOG voor u aan te vragen.

VOG aanvragen voor een bedrijf, vereniging of stichting

De aanvraag VOG Rechtspersonen (RP) moet worden ingediend door een vertegenwoordiger van de rechtspersoon. Dit is iemand die bevoegd is op grond van de statuten of een verleende machtiging. De procedure is als volgt:

 • U kunt het Aanvraagformulier VOG RP downloaden(externe link) bij Justis.
 • Vul alle gegevens in over de organisatie en de natuurlijke personen die daarin belangrijke posities hebben.
 • Stuur het ingevulde formulier met alle gevraagde documenten op naar Justis.
 • Betaal het bedrag voor het behandelen van de aanvraag. Op het formulier staat het rekeningnummer.
 • U krijgt schriftelijk bericht of u de VOG krijgt.

Afwijzing aanvraag VOG

Komt u niet in aanmerking voor een VOG? Dan stuurt Justis u een 'voornemen tot afwijzen'. Hierin staat waarom uw aanvraag is afgewezen. U kunt hierop reageren door een brief te sturen. Leg hierin uit waarom u de VOG wel moet krijgen. Krijgt u daarna een definitieve afwijzing? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen dit besluit.

Informatie over online aanvraag voor werkgevers

Op de website van Justis (externe link)staat het stappenplan voor werkgevers om de aanvraag online klaar te zetten voor werknemers.

Wat heb ik nodig

Wanneer u de VOG aanvraagt via de gemeente:

 • ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
 • alle documenten die u moet bijvoegen volgens het aanvraagformulier
 • geldig identiteitsbewijs

Iemand anders machtigen

Als u iemand anders de VOG voor u aanvraagt bij de gemeente, dan neemt die persoon het volgende mee:

 • ingevuld aanvraagformulier met alle gevraagde documenten
 • machtigingsbrief
 • kopie van uw identiteitsbewijs
 • zijn of haar eigen identiteitsbewijs

Hoe lang duurt het

 • VOG: binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag krijgt u bericht.
 • VOG RP: binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag krijgt u bericht.