Wat is het?

Kunt u zelf niet naar het stembureau komen? Dan kunt u iemand anders machtigen om dit voor u te doen. Dit kan bij alle verkiezingen.

Wat heb ik nodig?

De gemachtigde kan bij een onderhandse volmacht het identiteitsbewijs van de volmachtgever ook op telefoon of tablet tonen. De Rijksoverheid probeert misbruik met kopieën van identiteitsbewijzen tegen te gaan. Mensen die een kopie van hun ID-bewijs maken wordt geadviseerd om het volgende op de kopie te schrijven:

  • dat het een kopie is
  • voor wie of welk product de kopie bedoeld is
  • de datum waarop degene de kopie afgeeft
  • de kiezer streept zijn/haar burgerservicenummer door; in het document, maar ook in de strook nummers onderaan

Wat moet ik doen?

  • Degene die gemachtigd is, moet deze stem(men) tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.
  • Bij Provinciale Statenverkiezingen machtigt u iemand uit dezelfde provincie.
  • Bij waterschapsverkiezingen machtigt u iemand uit hetzelfde waterschap.

Wanneer degene die u machtigt in dezelfde gemeente woont als u:

  • vult u de achterkant van uw stempas in
  • ondertekenen u en degene die u machtigt allebei uw stempas
  • geeft u degene die u machtigt uw stempas en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee