Wat is het?

Kunt u zelf niet naar het stembureau komen? Dan kunt u iemand anders machtigen om dit voor u te doen. Dit kan bij alle verkiezingen.

Wat moet ik doen?

 • Degene die gemachtigd is, moet deze stem(men) tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen;
 • Bij Europese verkiezingen kunt u iemand machtigen uit elke Nederlandse gemeente;
 • Iemand mag voor de Europese verkiezingen door maximaal 2 personen gemachtigd worden om te stemmen.

Wanneer degene die u machtigt in dezelfde gemeente woont als u:

 • Vult u de achterkant van uw stempas in;
 • Ondertekenen u en degene die u machtigt allebei uw stempas;
 • Geeft u degene die u machtigt uw stempas en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee.

Wanneer degene die u machtigt in een andere gemeente woont:

 • Vult u een machtigingsformulier in (formulier model L8)
 • Ondertekenen u en degene die u machtigt allebei het machtigingsformulier;
 • Levert u het machtigingsformulier uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingen in bij uw gemeente;
 • Stuurt de gemeente u een bericht dat uw aanvraag is goedgekeurd;
 • Stuurt de gemeente een volmachtbewijs naar degene die u hebt gemachtigd. Met dit volmachtbewijs kan deze persoon voor u stemmen.

De gemachtigde neemt de volgende zaken mee naar het stembureau:

 • Een kopie van uw identiteitsbewijs. Dit mag maximaal 5 jaar verlopen zijn;
 • Uw ingevulde en ondertekende stempas of een volmachtbewijs.
   

Kopie legitimatiebewijs

De gemachtigde kan bij een onderhandse volmacht het identiteitsbewijs van de volmachtgever ook op telefoon of tablet tonen. De Rijksoverheid probeert misbruik met kopieën van identiteitsbewijzen tegen te gaan. Mensen die een kopie van hun ID-bewijs maken wordt geadviseerd om het volgende op de kopie te schrijven:

 • Dat het een kopie is;
 • Voor wie of welk product de kopie bedoeld is;
 • De datum waarop degene de kopie afgeeft;
 • De kiezer streept zijn/haar burgerservicenummer door; in het document, maar ook in de strook nummers onderaan.