Vaarroute Rotte-Hollandsche IJssel aantrekkelijker

Ringvaart uitgebreid met nieuwe wacht- en aanlegplekken

Varen tussen de Rotte en de Hollandsche IJssel was al langer mogelijk, maar met de nieuwe voorzieningen in de Ringvaart tussen Zevenhuizen en Moordrecht is dat nu nog aantrekkelijker. Onlangs heeft de gemeente Zuidplas steigers in de Ringvaart geplaatst om de dorpskernen te kunnen bezoeken en een aantal wacht- en passeerplekken bij bruggen.

Wethouder Daan de Haas, portefeuille Landschap en Recreatie: "Zuidplas maakt deel uit van Landschapspark de Rotte en wil graag een aantrekkelijke gemeente zijn, ook als het gaat om waterrecreatie. Het past namelijk heel goed bij ons profiel Watertuin van de zuidelijke Randstad. Hoe gaaf is het dan ook om vanaf Rotterdam met je sloepje naar Gouda te varen via de Rotte, de Ringvaart en de Hollandsche IJssel of omgekeerd? Onderweg doe je onze dorpen aan voor een kopje koffie, lunch/diner in de dorpen of aan het water, of een blik op ons culturele erfgoed."

Wethouder Daan de Haas op een steiger aan de Ringvaart met in zijn hand een kano en peddel

Project ‘Vaarroute Rotte-Hollandsche IJssel aantrekkelijker’

De nieuwe voorzieningen maken deel uit van het project ‘Vaarroute Rotte-Hollandsche IJssel aantrekkelijker’ waar provincie Zuid-Holland, Recreatieschap Rottemeren, het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en gemeente Zuidplas samenwerken aan deze opgave.   
Er is de afgelopen periode al hard gewerkt om de vaarroute Rotte-Hollandsche IJssel aantrekkelijker te maken voor waterrecreatie en de visstand. Zo heeft het Recreatieschap Rottemeren eerder nieuwe aanlegplekken en kanosteigers langs de vaarroute en in de Eendragtspolder geplaatst. 
Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard renoveert en automatiseert de sluis Zevenhuizer Verlaat en maakt daar een vispassage (start werkzaamheden vanaf oktober 2024). Verder realiseert het hoogheemraadschap een verbeterde wachtvoorziening bij de Snelle Sluis. Het hoogheemraadschap heeft daarnaast de Hennipsloot gebaggerd (2023), zodat deze op diepte en makkelijk bevaarbaar blijft. Op de planning staat nog dat het waterschap de Ringvaart gaat baggeren (2024/2025).

Al deze verbeteringen dragen samen bij aan het versterken van het recreatieve, regionale vaarnetwerk mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Zuid-Holland.

Bedieningstijden Snelle Sluis & Zevenhuizer Verlaat

Onderweg passeert de waterrecreant tussen de Rotte en Hollandsche IJssel een aantal bedienbare bruggen en sluizen. Deze gaan op specifieke tijdstippen open en dicht. Vandaar dat bij een aantal bruggen en sluizen wachtplekken zijn aangelegd om te kunnen wachten op een konvooi. 
Via onderstaande websites kan de waterrecreant de brug- en sluistijden opzoeken.

Onderhoud Sluis Zevenhuizer Verlaat & Snelle Sluis buiten het vaarseizoen

Vanwege groot onderhoud aan de sluis Zevenhuizer Verlaat is tussen 8 oktober 2024 en 10 april 2025 geen enkele doorvaart en bediening mogelijk. Het vaarwegverkeer tussen de Ringvaart en de Rotte in de vaarweg Hennipsloot bij de sluis Zevenhuizer Verlaat te Zevenhuizen is dan gestremd. 
Ook vindt onderhoud plaats aan Snelle Sluis van 1 februari 2025 tot en met 31 maart 2025.

Volgend jaar feestelijke afsluiting project

In 2025 vindt naar verwachting de feestelijke afsluiting plaats van het project ‘Vaarroute Rotte-Hollandsche IJssel aantrekkelijker’. Volg de informatie hierover via de websites van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, het recreatieschap Rottemeren en gemeente Zuidplas.