Vaarroute Rotte-Hollandsche IJssel

De vaarroute Rotte-Hollandsche IJssel aantrekkelijker maken voor waterrecreatie en de visstand: dat is de gezamenlijke opgave van de provincie Zuid-Holland. Het Recreatieschap Rottemeren zorgt voor nieuwe aanlegplekken en kanosteigers langs de vaarroute (Eendragtspolder). Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard renoveert en automatiseert de sluis Zevenhuizer Verlaat, maakt daar een vispassage en baggert de Hennipsloot zodat deze op diepte en makkelijk bevaarbaar blijft. De gemeente Zuidplas zorgt voor steigers met informatieborden om de dorpskernen te bezoeken vanaf de Ringvaart en voor wachtplekken en passeerplekken bij de bruggen. Verder is de ambitie om de bedieningstijden van sluizen en bruggen te verruimen, waardoor varen en dagrecreatie in deze regio nog aantrekkelijker wordt. Alle verbeteringen door recreatieschap, waterschap en gemeente dragen samen bij aan het versterken van het recreatieve, regionale vaarnetwerk. Daarom ontvangen meerdere deelprojecten binnen deze samenwerking subsidie van de provincie Zuid-Holland.

Watersport stimuleren

Stimuleren dat nog meer mensen kunnen genieten en sporten op het water, dat is de ambitie. In het recreatiegebied Rottemeren  is naast de Rotte nog veel meer water waar je kunt watersporten, zoals de Zevenhuizerplas, de Eendragtspolder en de plassen in het Hoge en Lage Bergse Bos. Belangrijk zijn ook de vaarverbindingen naar en van de omliggende wateren die de Rotte verbindt met de Hollandsche IJssel en de Rotterdamse Schie. En de vaarverbindingen naar de Kralingse Plas en de Bergse Plassen.

Vaarverbinding Rotte-Hollandsche IJssel

Vanuit de enquête uit 2019 is naar voren gekomen dat aan de vaarroute Rotte-Hollandsche IJssel nog veel te verbeteren valt. Onder andere de bevaarbaarheid, de bedieningstijden van bruggen en sluizen, en voorzieningen zoals aanlegplekken bij historische kernen en natuurplekken en wachtsteigers bij bruggen. In samenwerking met recreatieschap Rottemeren  en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is een plan van aanpak gemaakt voor de hele vaarroute en een voorzieningenplan. Ook is de samenwerking met de Provincie Zuid-Holland gezocht.

Verbeteren voorzieningen

Het varen wordt aantrekkelijker als er meer voorzieningen zijn langs de routes. Voorbeelden zijn overdraagplaatsen voor kano’s, aanlegsteigers voor sloepen en kajuitboten, een extra trailerhelling om boten te water te laten en elektrische oplaadpunten voor boten om schoner en stiller varen te promoten. In overleg met belanghebbenden maken we hiervoor plannen en bespreken we welke voorzieningen we alvast uit kunnen voeren.

Werkzaamheden

Vanaf april 2023 volgen hier de links naar de website van het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) en recreatieschap Rottemeren met informatie over de werkzaamheden. O.a. de renovatie van het Zevenhuizer Verlaat, baggerwerkzaamheden door HHSK en aanleg- en wachtsteigers bij de dorpskernen en bruggen.

Recreatieschap

Eind 2022 is gestart met de realisatie van de aanlegvoorzieningen langs de Hennipsloot, naast de Hennipgaarde en de Ringvaart bij de Koningsbrug te Zevenhuizen. Ook gaat het schap het peddelnetwerk uitbreiden met een aantal kleine steigers in de Eendragtspolder en Nesselande. Dat biedt extra mogelijkheden voor kanovaarders en suppers. Oplevering februari 2023.

In 2023 start het schap met de uitvoering van een kanosteiger bij de Rottebanbrug als onderdeel van een nieuwe verblijfsplek aan de Rotte. Ga voor meer informatie naar www.recreatieschaprottemeren.nl.

Gemeente

Informatie volgt

HHSK

Informatie over renovatie sluis Zevenhuizer Verlaat en overige werkzaamheden, ga voor meer informatie naar www.schielandendekrimpenerwaard.nl.

Meer informatie